«Мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі аударманың өзекті мәселелері» атты халықаралық симпозиум

2017 жылдың 16-17 наурызында Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде «Мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі аударманың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми симпозиум өткізіледі.

Симпозиумның мақсаты әлем бейнесінің әртүрлі шынайы, мәдени, тілдік сияқты бірнеше кешенді қызметтер арқылы шынайы ортадағы адамдардың байланысына әсер ететін қазіргі заманғы лингвистикалық ұстанымдарда мәдениетаралық коммуникация мен аударманың ӛзара байланысын қарастыру болып табылады.Симпозиум жұмысына жетекші отандық және шетелдік ғалымдар, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Ұлыбритания, Австрия, Америка Құрама Штаттары, Франция Республикасынан білім және мәдениет қайраткерлері қатысады деп күтілуде.

Печать E-mail

универсиада замена