Экономика және құқық факультеті

1 шетел тілін меңгерген элективті бағыт бойынша мамандар дайындау:

 • Халықаралық экономика
 • Халықаралық қаржы
 • Халықаралық валюта-қаржы қатынастар
 • Халықаралық бизнес
 • Халықаралық сауда
 • Халықаралық ұйымдар
 • Аймақтық интеграция
 • Әлемдік нарық пен басқада ағымдағы жағдалардың өзгеруі

Құқық

юриспруденция    международ право

Бизнес және басқару

экономика    госуд и местн управ   маркетинг    менеджмент

Негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

 • басқа мемлекеттердің экономикасымен өзара әрекеттестігі
 • қаржы нарығының даму беталысы
 • әлемдік экономика жүйесінің жетілдіру бағыты

Сіздің мамандығыңыз келесілермен байланысты болады:

 • әлемдегі интеграциялық үдерістердің заңдылықтар жолына өтуі
 • халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметімен
 • сыртқы экономикалық қызмттер мен халықаралық есеп айырысу формаларымен
 • тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілікмен
 • әлемдік тауар мен қаржылық нарықтардың ағымдағы жағдаларының өзгеруі

Сіз тәжірибе өтетің орындар:

 • банктердің халықаралық және инвестициялық бөлімдерінде
 • Шетелдік және біріккен кәсіпорындарда
 • Қамсыздандыру компанияларда
 • Отандық, біріккен және шетелдік кәсіпорындардың сыртқы экономилық қызмет бөлімдерінде
 • Мемлекеттік және аймақтық деңгейіндегі экономиканы реттеу ұйымдарында
 • Барлық меншік түрлеріне қарамастан Қазақстандағы шетелдік компаниялардың өкілеттеліктерінде

Сіз келесілерді үйренесіз:

 • бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізуді, компанияның ішкі қаржылық есебін құрастыру (соның ішінде - шет елге жіберілетін апталық қорытынды құжаттар), келісім шарт жасасу, компания мүддесін кедендік, салықтық және басқада ұйымдарда қорғау, жұмыскерлердің еңбек ақысы мен салықты есептеу, ұйымның кадр саясатымен айналысу.
 • банктің қаржылық есеп формасын жүргізу, шетелдік банктермен қарым-қатынас жасау, клиенттермен байланыс орнату және олар бойынша мәліметтер базасын қалыптастыру.
 • инвестициялық жобаларға қаржы тартуды ұйымдастыру, инвесторлар тарту, қаржылық үлгілер жасау және талдау, қарыздық инветорлық құралдармен жұмыс жасау(мысалы, несие немесе облигациялармен).
 • Кәсіпорынды сатып алу мақсатында, оны экономикалық және техникалық тұрғыдан бағалау бойынша жұмыстар жүргізу, отандық және шетелдік эксперттер мен кеңесшілердің атқаратын қызметін үйлестіру, бағалау жүргізудің сапасы мен орындалу мерзімін бақылау.

Печать