Әлемдік экономика

5В051300 – Әлемдік экономика

1 шетел тілін меңгерген элективті бағыт бойынша мамандар дайындау:

 • Халықаралық экономика
 • Халықаралық қаржы
 • Халықаралық валюта-қаржы қатынастар
 • Халықаралық бизнес
 • Халықаралық сауда
 • Халықаралық ұйымдар
 • Аймақтық интеграция
 • Әлемдік нарық пен басқада ағымдағы жағдалардың өзгеруі

Негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

 • басқа мемлекеттердің экономикасымен өзара әрекеттестігі
 • қаржы нарығының даму беталысы
 • әлемдік экономика жүйесінің жетілдіру бағыты

Сіздің мамандығыңыз келесілермен байланысты болады:

 • әлемдегі интеграциялық үдерістердің заңдылықтар жолына өтуі
 • халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметімен
 • сыртқы экономикалық қызмттер мен халықаралық есеп айырысу формаларымен
 • тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілікмен
 • әлемдік тауар мен қаржылық нарықтардың ағымдағы жағдаларының өзгеруі

Сіз тәжірибе өтетің орындар:

 • банктердің халықаралық және инвестициялық бөлімдерінде
 • Шетелдік және біріккен кәсіпорындарда
 • Қамсыздандыру компанияларда
 • Отандық, біріккен және шетелдік кәсіпорындардың сыртқы экономилық қызмет бөлімдерінде
 • Мемлекеттік және аймақтық деңгейіндегі экономиканы реттеу ұйымдарында
 • Барлық меншік түрлеріне қарамастан Қазақстандағы шетелдік компаниялардың өкілеттеліктерінде

Сіз келесілерді үйренесіз:

 • бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізуді, компанияның ішкі қаржылық есебін құрастыру (соның ішінде - шет елге жіберілетін апталық қорытынды құжаттар), келісім шарт жасасу, компания мүддесін кедендік, салықтық және басқада ұйымдарда қорғау, жұмыскерлердің еңбек ақысы мен салықты есептеу, ұйымның кадр саясатымен айналысу.
 • банктің қаржылық есеп формасын жүргізу, шетелдік банктермен қарым-қатынас жасау, клиенттермен байланыс орнату және олар бойынша мәліметтер базасын қалыптастыру.
 • инвестициялық жобаларға қаржы тартуды ұйымдастыру, инвесторлар тарту, қаржылық үлгілер жасау және талдау, қарыздық инветорлық құралдармен жұмыс жасау(мысалы, несие немесе облигациялармен).
 • Кәсіпорынды сатып алу мақсатында, оны экономикалық және техникалық тұрғыдан бағалау бойынша жұмыстар жүргізу, отандық және шетелдік эксперттер мен кеңесшілердің атқаратын қызметін үйлестіру, бағалау жүргізудің сапасы мен орындалу мерзімін бақылау.

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті сізге шетел тілін толық меңгеруге мүмкіндік береді!

Сіз аптасына 10 сағат көлемінде шет тілін оқуға бірегей мүмкіндік аласыз.

Профельдік пәндерді ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

Мектеп түлектеріне: Жағрафия + Математика

Колледж түлектеріне: Экономикалық теорияның негіздері + Ұйым қаржысы

Печать E-mail

универсиада замена