Диссертационный совет

Диссертациялық кеңес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жанында 6D021000 – Шетел филология, 6D011900 – Шет тілі: екі шетел тілі мамандықтары бойынша доктор (PhD) және бейіндік бағыт бойынша дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша Диссертациялық кеңестер 3 жылға ашылды.

Байланыс телефон: 292-03-84 (вн.2215), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нормативтік құжаттар

Типовое положение о диссертационном советеПоложение о диссертационном совете при АО КазУМОиМЯ имени Абылай ханаПриказ 207 от 4 мартаПравила присуждения степеней

Қорғау туралы хабарламалар

Норузова Г.Б. 

Жылтырова Ж. Т.

Карабаева К.Ж.

Карибаева Б. Е.

Токмурзаева А.Ж.

Хамраевой Ш.А.

Асхат Г.

Ермекбаев А.

  «Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті» АҚ жанындағы «6D021000-Шетел филологиясы» және«6D020700 – Аударма ісі» мамандықтары бойынша диссертацияларды қорғау бойынша Диссертациялық Кеңес философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ізденуші Карибаева Буадат Есиркеповнаның «6D021000 Шетел филологиясы» мамандығы бойынша ұсынған «Халықаралық өзара әрекеттесу жағдайындағы «бизнес- коммуникацияның» базалық үлгілерін концептуалдық-лингвокультурологиялық талдау (ағылшын және қазақ тілдері материалдары негізінде)» тақырыбына диссертацияны қорғау күнін 2019 жылдың маусым айының 27 жұлдызынан 2019 жылдың шілде айының 5 жұлдызына ауыстырылатынын хабарлайды

  Диссертациялық кеңестің 2019 жылдың маусым айының 26 жұлдызындағы №3 хаттамасы негізінде

2018 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета филология

Отчет диссовета ИЯ 

2019 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ 

Отчет диссовета МО

 

Қорғау туралы ақпарат

Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшілердің пікірлері

Ресми шолушылардын пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғау бейнежазбасы

Норузова Г.Б.

Норузова Г.Б.

Норузова Г.Б.

Отзыв зарубежного консультанта

Отзыв отечественного консультанта

Отзыв рецензента

Отзыв рецензента

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Видео

Жылтырова Ж. Т.

Жылтырова Ж. Т.

Жылтырова Ж. Т.

Отзыв зарубежного консультанта

Отзыв отечественного консультанта

Отзыв рецензента

Отзыв рецензента 

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

 
Видео

Карабаева К.Ж.

Карабаева К.Ж.

Карабаева К.Ж.

Отзыв зарубежного консультанта

Отзыв отечественного руководителя

Отзыв рецензента

Отзыв рецензента 

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

 
Видео 

Карибаева Б.Е.

Карибаева Б.Е.

Карибаева Б.Е.

Отзыв зарубежного научного руководителя

Отзыв отечественного руководителя

Отзыв рецензента

Отзыв рецензента 

 

Отзыв неофициальныйОтзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный 

 Видео 

Токмурзаева А.Ж.

Токмурзаева А.Ж.

Токмурзаева А.Ж.

Отзыв зарубежного научного руководителя

Отзыв отечественного руководителя

Отзыв рецензента
Отзыв рецензента

 


 

 Видео 

Хамраевой Ш.А.

Хамраевой Ш.А.

Хамраевой Ш.А.

Отзыв зарубежного научного руководителя

Отзыв отечественного руководителя

Отзыв рецензента
Отзыв рецензента

 

Отзыв неофициальныйОтзыв неофициальныйОтзыв неофициальныйОтзыв неофициальныйОтзыв неофициальныйОтзыв неофициальныйОтзыв неофициальный

Видео

Асхат Г.

Асхат Г.

Асхат Г.

Отзыв зарубежного научного руководителя

Отзыв отечественного руководителя

 Отзыв рецензента
Отзыв рецензента
Отзыв неофициальный
Отзыв неофициальный
Видео

Ермекбаев А.

Ермекбаев А.

Ермекбаев А.

Отзыв зарубежного научного руководителя

Отзыв отечественного руководителя

Отзыв рецензента

Отзыв рецензента

Отзыв неофициальный
Отзыв неофициальный
Отзыв неофициальный

Отзыв неофициальный
Видео 


Диссертациялық кеңес 2016

Диссертациялық кеңес 2014

Печать E-mail

универсиада замена