Ғылыми кеңес

Университеттің ғылыми хатшысы

Бейсембаева Алтынай Әбдіханқызы - педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор.

Ғылыми кеңес - университеттің жалпы басқару жүйесін жүзеге асыратын ұжымдық басқару нысандарының бірі. Ғылыми кеңестің қызметі өз құзыретіне кіретін мәселелерді жариялауға, ұжымдық талқылауға негізделген.

Ғылыми кеңестің негізгі міндеттері:

 - тұжырымдаманы анықтау, университеттің саясаты мен даму мақсаттарын бекіту;

- ғылыми және білім беру, тәрбие үдерістері саласындағы университет қызметінің негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

- білім беру мен ғылым саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз ету.

Ғылыми кеңестің негізгі функциялары:

 - университеттің ғылыми қызметін дамыту стратегиясының мәселелерін шешу;

- университет қызметінің басым ғылыми қызметін бекіту;

- іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелері туралы университет құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын тыңдау;

- білім беру үдерісін дамыту стратегиясының мәселелерін жаңа бағыттарды ашу (мамандықтарды), мамандар даярлайтын жүйелер мен технологиялар;

- Университеттің білім беру қызметін кадрлық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету туралы шешім;

- білім беру саласындағы халықаралық қатынастар, студенттер контингентін қалыптастырудың басқа да мәселелерін шешу;

- университеттің оқу және ғылыми бөлімдерінің (кафедра, орталықтар, ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, кафедралар, факультеттер және т.б.) құру, қайта құру және (немесе) тоқтату;

-    университет жарғысының жобасын талқылау және бекіту;

- университетті дамытудың жылдық және ұзақ мерзімді жоспарларын қарастыру және қаржы-шаруашылық қызмет нәтижелерін тыңдау;

- басқару құрылымын, ішкі нормативтік құжаттарды, штаттық кестені, лауазымдық міндеттерді бекіту;

- университет бөлімдерінің жұмысына қажетті жағдай жасау;

- университеттің құрылымдық бөлімшелерінің оқытушылар мен профессорлар құрамын (бұдан әрі - оқытушылар) оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмысы және одан әрі дамыту жоспарларын қарау және бекіту;

- оқу үдерісін материалдық,техникалық, кадрлық және ұйымдастырушылық әдістемелік жағынан қамтамасыз ету;

- жұмыс оқу жоспарларын, оқу үдерісінің кестесін бекіту;

- академиялық көрсеткіштердің, аралық және қорытынды аттестаттаудың ағымдағы мониторингінің нәтижелерін талқылау;

- студенттердің оқу, өндірістік және өндірістік тәжірибелерінің нәтижелерін қорытындылау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар қабылдау;

- студенттер контингентін қалыптастырудың нәтижелерін талқылау;

- университеттің ең үздік студенттері, магистранттары мен докторанттары арасынан  стипендияға үміткерлерді бекіту;

- оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды және оқу-әдістемелік әзірлемелерді шығару және қарау бойынша ұсыныстар;

- монографияларды дайындау және жариялау, диссертацияларды дайындауға шығармашылық демалыс беру мәселелерін қарау;

- магистратураға, докторантураға қабылдау үшін аға ғылыми қызметкер лауазымына үміткерлерді ұсыну;

- кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауды қамтамасыз ету;

- университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын сайлау және лауазымдарды ауыстыру бойынша конкурстар өткізу;

- университеттің ғылыми-педагогикалық қызметкерлеріне университеттің құрметті профессоры,  (доценті) және ассоциативті профессоры академиялық   атағын беру үшін ҚР мемлекеттік аттестациялық органына өтініш беру;

  • өзін-өзі басқару органдарының және қоғамдық бірлестіктердің қызметіне жәрдемдесу.

 Телефон: +7 (727) 292-03-84, ішкі 1087

Факс: +7 (727) 292-44-73

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Печать E-mail

универсиада замена