«Ұлы Жеңістің 75 жылдығы: еске алу, сабақтары, зерттеу перспективалары»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

KAZAKH ABLAI KHAN UNIVERSITY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD LANGUAGES

 

 

 «Абылайхантану» жалпы университеттік жоспарын іске асыруда және Ұлы Жеңістің 75 жылдығы аясында  «Ұлы Жеңістің 75 жылдығы: еске алу, сабақтары, зерттеу перспективалары» атты  республикалық ғылыми-практикалық Online - конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ

23 сәуір 2020 жыл

 

Программа

Республикансканской научно-практической

Online-конференции «75-летие Великой победы: память, уроки, перспективы исследований» в рамках 75-й годовщины Великой Победы и реализации общеуниверситетского плана «Абылайхантану»
  23 апреля 2020 г.

 PROGRAMThe Republican scientific and practical online-conference "75th anniversary of the Great Victory: memory, lessons, research prospects" in the framework of the 75th anniversary of the Great Victory and the implementation of the university-wide plan "Ablai khantanu"April 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2020

 

 

Ұйымдастыру комитеті

 

Төрайымы:

 Құнанбаева Сәлима Сағиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ректоры, ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі

Төрайымның орынбасарлары:

 Чакликова Асель Турарқызы,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  оқу іс жөніндегі проректоры, п.ғ.д., профессор

Успанова Майра Уалиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ғылым және инновациялық істер проректоры, э.ғ.д., профессор

Сережкина Татьяна Владимировна, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  тәрбие және әлеуметтік істер жөніндегі проректоры, филос.ғ.к.,  доцент

 

Ұйымдастыру комитетінің  мүшелері

Шаймарданова Зарема Джуандыққызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор

Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы,  Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., профессор

Карабаева Запихан Мухтарқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Шотанова Ғалия Айтжанқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасыныңдоценті, т.ғ.к.

Джекебаева Мақпал Абилқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, филос.ғ.к.

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының оқытушылары

 

Өткізілетін орны/Место проведения:Online - конференция

Өткізілетін күні/Дата проведения:23 сәуір, 2020 жыл/23 апреля, 2020 г.

 

Жұмыс тәртібі / Регламент работы

14.50-15.00  - Қатысушыларды тіркеу / Регистрация участников

15.00-16.30 - Пленарлық мәжіліс / Пленарное заседание

16.30-17.20 -  Секциялық отырыстар / Секционное заседание

17.20-17.30 - Конференцияны қортындылау / Проведение итогов конференции

 

 

Құттықтау сөз / Приветственное слово – 5 минут

Пленарлық отырыста баяндама жасау /

Доклад на пленарном заседании – 5 минут

Секциялық отырыста баяндама жасау /

Доклад на секционном заседании – 5 минут

Жарыссөз / Дискуссия – 5-7 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарлық мәжіліс

 

Модератор: Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., профессор

Шотанова Ғалия Айтжанқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, т.ғ.к.

 

Алғы сөз

15.00-15.05

Құнанбаева Сәлима Сағиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ректоры, ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі. Алғы сөз.

 

Чакликова Асель Турарқызы,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  Оқу іс жөніндегі проректоры, п.ғ.д., профессор

 

Успанова Майра Уалиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ғылым және инновациялық істер проректоры, э.ғ.д., профессор

 

Сережкина Татьяна Владимировна, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ тәрбие және әлеуметтік істер жөніндегі проректоры, филос.ғ.к., доцент

Баяндамалар

15.05-15.10

Көкебаева Гүлжаухар Кәкенқызы, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Дүниежүзі тарихы бөлімінің меңгерушісі, т.ғ.д., профессор «Ленд-лиз және батыстық одақтастардың жеңіске қосқан үлесі»

15.10-15.15

Аққали  Ахмет Қабжанұлы, Атырау мемлекеттік университеті «Мәңгілік ел» ғылыми-зерттеу орталығының директоры, т.ғ.д., профессор «2016-2018 жылдары Брест қамалындағы реконструкция барысы»

15.15-15.20

Медеубаев Ерлан Ислямұлы, Қазақстан-Ресей халықаралық университетінің Тарих және этнология ғылыми орталығының жетекшісі, т.ғ.к., профессор (Ақтөбе қ.) «Великая Отечественная или Вторая мировая? О влиянии на историческое сознание современного казахстанского общества памяти и Великой Отечественной войне/Второй мировой войне».

15.20-15.25

Шаймарданова Зарема Джуандыққызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор «Война – она разная»

15.25-15.30

Қуаныш Серік Орынғалиұлы, Атырау облысы мемлекеттік архивінің басшысы, т.ғ.к.,доценті (Атырау қ.) «Ұлы Отан соғысына қатысты идеологиялық ұстанымдарды қайта қарау туралы»

15.30-15.35

Белов Сергей Геннадьевич, ФИЦ «КазНЦ РАН» аға ғылыми қызметкері; Хамидуллин Булат Лиронович,ТР АН ТЭжРИ-нің татар диаспорасын зерттеу орталығының жетекшісі (Ресей, Қазан қ.) «Татары – военачальники Великой Отечественной войны в памяти»

15.35-15.40

Шустова Татьяна Владимировна, Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағатының құжаттарын басып шығару және пайдалану бөлімінің басшысы (Өскемен қ.) «Великая Отечественная война в фондах Государственного Архива Восточно-Казахстанской области»

15.40-15.45

Үжкенов Ернар Мұратұлы, ҚР БҒМ Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к., «Оборонительная стратегия стран Европы: достижения и неудачи»

15.45-15.55

Тастемирова Райса Кенжеғұлқызы, Атырау облысы мемлекеттік архиві бөлім басшысы (Атырау қ.) «Атыраулықтар ерлігі – архив құжаттарында»

15.55-16.00

Салахиев Рафик Рашитұлы, ТРАНТЭжРИ-нің «Энциклопедиялық зерттеулер орталығы, ғылыми-ақпараттық қамтамасыз ету» бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к. (Ресей, Қазан қ.) «Судьбы  воинов-казахстанцев в исследованиях поисковиков Татарстана»

16.00-16.05

Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., профессор «Рухани  жаңғыру» и задачи образования: новые горизонты военно-патриотического воспитания молодёжи и динамика идей: к 75-летию Победы во Второй Мировой войне»

16.05-16.10

Миниханов Фидаиль Гимранұлы, ТРАНТЭжРИ-нің аға ғылыми қызметкері, т.ғ.к., доцент (Ресей, Қазан қ.) «Солдатские письма из фронта: окопная правда о войне»

16.10-16.15

Бөлекбаев Сағади Байзақұлы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, филос.ғ.д., профессор «Проблемы возрождения национального духа» 

16.15-16.20

Нұрмұратов Серік Есентайұлы, ҚР БҒМ Ғылым комитеті Философия, саясаттану және дінтану институты директорының орынбасары, филос.ғ.д., профессор «Рухани құндылықтар әлемі: әлеуметтік-философиялық талдау»

16.25-16.30

Байхожаев А.Ж Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының доценті, т.ғ.к.«Международно-организационный аспект миграционной политики после второй мировой войны»

16.30-16.35

Джумағалиева Куляш Валитханқызы, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ аға оқытушысы, т.ғ.к. (Нұр-Сұлтан қ.) «Положение военнопленных в СССР в годы Великой Отечественной Войны»

16.35-16.40

Иембекова Майра Ораққызы, «Нархоз» университетінің доценті, т.ғ.к. «Екінші дүние жүзілік соғыс кезеңіндегі халықаралық қатынастардың ерекшелігі»

16.40-16.45

Қусаинова Қатипа Темірланқызы, Халықаралық бағдарламалар орталығының қызметкері (Нұр-Сұлтан қ.), т.ғ.к., доцент «Любовь к Родине не не знает половинчатости»

16.45-16.55

Иембеков Ерлан Орақұлы,  Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Глуховка орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі «Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Германияның саясатының мәні»

16.55-17.00

Қайрат Жаңабай,  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУдоценті, ф.ғ.к., түркітанушы «Түркі әлемінің ең көрнекті дипломаты мен көсбасшысы»

17.00-17.05

Чатыбекова Камиля Қасымқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ профессорі, т.ғ.д. «Наука Казахстана в годы Великой Отечественной войны»

17.05-17.10

Климова Тамара Васильевна, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ә.ғ.к., профессор,  Халықаралық білім беру ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі, МАНПО (Ресей, Мәскеу қ.) «Cовременная молодежная политика в Республике Казахстан»

17.10-17.15

Нұрымбетова Гүлшат Рамазанқызы, Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлы дала» орталығының директоры, с.ғ.д, профессор «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның интеллектуалды әлеуеті»

 

 

 

 

СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСТАР / СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 

1-Секция. ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ  ТАРИХНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Секция 1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 

Секция модераторы:    Чатыбекова К.Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, т.ғ.д., профессор

Хатшы: Қаргаев Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, саясаттану магистры, оқытушы

 

Чатыбекова К.Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының профессорі, т.ғ.д. «Наука Казахстана в годы Великой Отечественной войны»

Жанақова Н.Т. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы доценті, т.ғ.к. «Қазақ теңізшілерінің  Ленинградты қорғауға қосқан үлесі – ерен ерлік  үлгісі»

Хайруллаева В.Х. - Абылай хан тындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы доценті, филос.ғ.к. «Ұлы соғыстар және философиялық аксиологияда адам құндылықтарына  бетбұрыс»

Майлықұтова М.Ж. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, магистр  оқытушы «Қазақстанда ХХ ғасыр басында латын әліпбиіне көшірудің мәдени-рухани маңызы»

Қуаныш С.О., т.ғ.к., Қойбақова Ж.Ж. - Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің магистранты «Ауған соғысы ардагерлерінің естеліктері тарихи дерек ретінде».

Климова Т.В. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ә.ғ.к., профессор,  Халықаралық білім беру ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі (МАНПО, Ресей қ.)«Основные принципы и общие подходы развития государственной молодежной политики»

Изтаева В.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, с.ғ.к. «Қазақстандық жастар саясаты еліміздің имиджін қалыптастыру құралы ретінде»

Қуанышева А.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ,Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, с.ғ.к. «Великая победа: история и политика»

Әли Б.Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, әлеум.ғ.к. «Екінші дүниежүзілік соғыс және Түркия»

Ілімқожа А.Е. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының магистрі «Ұлы Отан соғысы  жылдарындағы  Кеңес Одағындағы «контрреволюциялық үгіт- насихат»»

Джекебаева М.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, филос.ғ.к. «Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеудің  әлеуметтік-философиялық мән-маңызы»

 

 

 

 

 

 

 

2 - Секция. ҚАЗАҚСТАН МЕН ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ СОҒЫС ТУРАЛЫ ЕСТЕЛІК САЯСАТЫ

Секция-2. ПОЛИТИКА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ В КАЗАХСТАНЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

 

Секция модераторы:  Бөлекбаев С.Б., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, филос.ғ.д., профессор

Хатшы:  Досжанова А.И., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, мәдениеттану магистрі,аға оқытушы

                         

Жүзтаева Б.Н. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, т.ғ.к. «Ұлы Отан соғысына Қазақстан әйелдерінің қатысуы»

Қарабаева З.М. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы доценті, т.ғ.к. «Ұлы Отан соғысы   жылдарындағы  Қазақстандағы   білім беру және жоғарғы  мектеп»

Досжанова А.И., аға оқытушы, магистр; Насырова М.Ю, филос.ғ.к., доцент - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы; Еркінбекова Г., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Шет тілі: екі шетел тілі факультетінің 2 курс студенті  «Ұлы Отан соғысы кезіндегі патриоттық әндердің рухани-тәрбиелік поэзиялық тағылымы»

Шотанова Ғ.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, т.ғ.к, доцент; Үжкенов Е.М., ҚР БҒМ Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к., «Рядовые герои победы (на примере Султангалиева Олжагали и Кулова Борангали)»

Бүркітбай Г.Ж. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, шығыс тілдері филология каферасының менгерушісі, ф,ғ.к., профессор «О героических подвигах Жансапа Буркутбаева: от Сталинграда до Японии».

Досжанова А.И. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы аға оқытушысы, магистр «Қару мен қаламды қатар ұстаған қаламгер»

Мәулен А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі Қазақстан заманғы тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы оқытушысы, магистр «Ұлы Жеңіс – ұлы жетістікке жетелейді»

 

 

 

 

 

 

Печать