26.11.2020ж. сағат 14-00 –де мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқып жатқан бітіруші курс бакалавр студенттеріне Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңында көрсетілген міндетті еңбек өтілімі бойынша ақпараттық-түсіндіру жиналысы өтеді.

Абылай атындағы Қазақ  халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ ТАПСЫРЫСЫ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫ БАКАЛАВР ТҮЛЕКТЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

26.11.2020ж. сағат 14-00 –де мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқып жатқан бітіруші курс бакалавр студенттеріне Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңында көрсетілген міндетті еңбек өтілімі бойынша ақпараттық-түсіндіру жиналысы өтеді.

Спикер:  Оқу ісі жөніндегі проректор А.Т. Чакликова

Спикер: Білім және ғылым министрлігі  «Қаржы орталығы» АҚ-ның өкілетті өкілі Серікқалиқызы Ақзира

Модератор: Оқу басқармасының бастығы А.Т.Мергембаева

Онлайн (конференция)ақпараттық түсіндіру жиналысы  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a31a1dddf42f248d9a6356a8b58773bdb%40thread.tacv2/1606211593209?context=%7b%22Tid%22%3a%225d9a5e74-c1fc-473c-857f-007ac425de46%22%2c%22Oid%22%3a%22592829e5-96d8-44a5-bdba-576257fc6a82%22%7d өтеді

Печать