Шығыстану

Магистратура - Шығыстану

Білім беру бағдарламалары:

7М02255 (01)- Шығыстану (ғылыми-педагогикалық бағыт),

7М02255 (02)- Шығыстану (Бейінді бағыт)

Магистратурада кадрларды дайындау екі бағытта жүзеге асырылады: бейіндік (1 жыл) және ғылыми-педагогикалық (2 жыл). Оқу түрі - күндізгі.

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Шығыстағы саясаттың ғылыми және сыртқы саясат векторы мәселелерін барабар шеше алатын ғылыми-педагогикалық бағытта мамандар даярлау.

Оқытудың мазмұнын сипаттайтын ерекше белгі - теориялық дайындық, әлеуметтік және практикалық білім мен сараптамалық, жобалық және консультациялық жұмыстардың дағдылары арасындағы байланыс. Оқу бағдарламасында әртүрлі талдау әдістерімен нақты жұмысқа көп көңіл бөлінеді.

Магистранттар ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады, әртүрлі деңгейлердегі ғылыми конференцияларға қатысады, жетекші университеттерде, ғылыми-зерттеу институттарында, Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінде және ғылыми зерттеулер мен инновациялық зертханаларда ғылыми тағылымдамалардан өтеді.

Оқыту қазақ, орыс, ағылшын, қытай, корей, түрік, араб, жапон және басқа шет тілдерінде жүргізіледі.

Осы бағдарламаға сәйкес жоғары академиялық біліктілігі бар мамандар ғылыми жұмыстарды жүргізеді және жетекшілік етеді: ғылым докторлары, профессорлар, ғылым кандидаттары, ұзақ ғылыми-педагогикалық жұмыс тарихы бар доценттер, сондай-ақ шақырылған шетелдік оқытушылар.

Магистрант қызметінің негізгі бағыттары: Шығыстың теориялық және қолданбалы мәселелерін зерттеу саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары; Шығыс елдерінің даму тенденцияларын талдаумен байланысты болжамдарды дайындаудағы сараптамалық және аналитикалық қызмет; мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардағы шығыс тілдері саласындағы аударма қызметі; мерзімді басылымдарда және бұқаралық ақпарат құралдарында (бұқаралық ақпарат құралдарында) ғылыми-редакциялық және баспа қызметі. Магистранттар сонымен қатар шығыстанудың, лингвистиканың жетекші орталықтарында және Қазақстан мен шет елдердің жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналыса алады.Магистрлердің ғылыми тағылымдамалары отандық және шетелдік жетекші ғылыми-зерттеу мекемелерінде өтеді.

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін дәреже беріледі:

- ғылыми-педагогикалық бағыт - «M055-шығыстану» білім беру бағдарламасындағы гуманитарлық ғылымдар магистрі» білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі;

- бейінді бағыт -  «M055-шығыстану» білім беру бағдарламасындағы гуманитарлық ғылымдар магистрі.

Осы білім беру бағдарламалары аясында майнормалмен (қосымша профильдер) «Сыни медиа және саяси зерттеулер» және «Шетел Азия елдеріндегі менеджмент теориясы мен практикасы» ұсынылады.

Печать E-mail

универсиада замена