Халықаралық қатынастар

Магистратура - Халықаралық қатынастар

Білім беру бағдарламалары:

7M031064 (01) –Халықаралық қатынастар (ғылыми-педагогикалық бағыт),

7M031064 (02) - Халықаралыққатынастар (профильдік бағыт).

Магистратурада оқу екі бағытта жүзеге асырылады: профильдік (1 жыл) және ғылыми-педагогикалық (2 жыл). Оқутүрі - күндізгі.

Білім беру бағдарламасының мақсаты - ғылыми-зерттеу жұмыстарына машықтарыбар, халықаралық қатынастарды зерттеудің заманауи әдістерін қолдана алатын, ғаламдық процестерді жан-жақты түсініп, талдай алатын, мамандық бойынша пәндерді оқыту әдістемесіне ие білікті әлеуметтік ғылымдар магистрлерді даярлау.

          Магистранттар ғылыми-зерттеу жұмыстары мен айналысады, әртүрлі деңгейдегі ғылыми конференцияларға қатысады, жетекші университеттерде, ғылыми-зерттеу институттарында және университетіміздің ғылыми-зерттеу зертханаларында ғылыми тағылымдамалар мен ғылыми тәжірибелерден өтеді. Магистратураның оқу бағдарламасы major-minors форматында жасалған.

Оқыту ағылшын тілінде жүргізіледі.

Осы бағдарламаға сәйкес жоғары академиялық біліктілігі бар мамандар, академик, ғылым докторлары, профессорлар, ғылым кандидаттары, сонымен қатар шақырылған шетелдік оқытушылар сабақ береді және ғылыми жетекшілік жүргізеді.

Кәсіби қызмет саласы - сыртқы саяси қызмет, мемлекетаралық ынтымақтастық, ғылыми зерттеулер, оқытушылық қызмет.

Кәсібиқызметтіңобъектілері: халықаралықұйымдар, жоғарыоқуорны, ғылымиорталықтар, ғылымиорталықтар және т.б.

Майнор пәндері арқылы мамандарды даярлау (тиісті мамандықтар бойынша қосымша құзіреттіліктер алу):

- Қазіргі кездегі геоэкономикалық процестер және экономикалық қауіпсіздіктің жаңа парадигмалары

- Халықаралық құқық жүйесіндегі жаңа әлемдік тәртіп

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін төмендегідей дәреже беріледі:

 - ғылыми-педагогикалық бағыт - «M064 - Халықаралыққатынастар» білім беру бағдарламасының әлеуметтік ғылымдар магистрі

         - бейіндік бағыт - «M064 – Халықаралық қатынастар» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім магистрі

Печать E-mail

универсиада замена