Аударма ісі (қазақ-басқа тілдерге)

«5В020700- Аударма ісі»  мамандығы

 (5В0207026-қазақ тілінен басқа тілдерге синхрондық  аудармашы)

Синхронды аудармашылар мамандарын мына бағыттар бойынша даярлау:

 • Кезкелген қызмет саласындағы синхронист-аудармашы
 • Дәйекті аударма • Жазбаша аударма

 

Қосымша электив бойынша аудармашы-синхронист мамандарын даярлау:

 • Халықаралық аудармашы
 • Медиакоммуникация саласындағы маман
 • Бизнес коммуникация және экономика саласындағы аудармашы маман
 • Кросс-мәдени коммуникация саласындағы маман

 

Аударма ісі бакалаврының негізгі міндеттері:

 • Жазбаша және ауызша ағылшын тілінен қазақ/орыс тіліне және керісінше коммуникацияның әр түрлі салаларында, соның ішінде мәдениетаралық: әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, ғылыми-техникалық, сондай-ақ әкімшілік-іскерлік саладағы аударма.
 • Ресми кездесулер, баяндамалар, дәрістер, әңгімелер, келіссөздер, пікірталастар кезінде ауызша бір жақты және екі жақты аударманы орындау •
 • Іс қағаздарын және қарапайым менеджментті жүргізу (іскерлік хат алмасу, телефон арқылы сөйлесулер, сапарлар мен қабылдауларды ұйымдастыру, келісім-шарттар, басқа да іскерлік қағаздар және т.б. құру).
 • Ағылшын тілінен қазақ/орыс тіліне және керісінше аудармаларды редакциялауды жүзеге асыру (соның ішінде сандық технологияларды пайдалана отырып)

 

Мынандай біліммен мамандана аласың:

 • Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы
 • Аударманың теориясы мен практикасы
 • Синхронды аударма негіздері
 • Салалық ауызша синхронды және дәйекті аударма
 • Кәсіби коммуникация саласындағы аударма
 • Кәсіби қызметті цифрландыру

 

Мынандай жерлерде практикадан өтесің:

 • аударма компаниялары мен бюролары
 • түрлі компаниялардың шетелдік өкілдіктері ( мұнай-газ өндіруші, алтын өндіруші, туристік және т. б.)
 • мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындар мен республикалық маңызы бар ұйымдар (Сыртқы істер министрлігі, Ғылым академиясы, Ұлттық кітапхана, ҚазМұнайГаз, Алтыналмаз, ҚР Ұлттық Банкі және т. б.)

 

Мынандай жерлерде жұмыс істей аласың:

 • синхронды аудармашы және референт-аудармашының қызметі қажет барлық қызмет саласында аудармашы болып.

Сіз аптасына 12 сағат (1 және 2 курс) және жоғары курстарда 10 сағат (3 және 4 курстар) көлемінде шет тілін үйренуге бірегей мүмкіндік аласыз.)

II семестрден бастап екінші шет тілін үйренесіз

Басқа жоғарғы оқу орындарында ҚазХҚжӘТУ-дегідей шет тілін оқыта алмайды!

Есіңе сақта: бейіндік пәндер: шет тілі + дүниежүзі тарихы

Печать E-mail

универсиада замена