Диссертационный совет

Диссертациялық кеңес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жанында келесі доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңестер ашылды:

«8D017 – Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау» («6D011900 Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2019-2021жж);

 «8D023 – Тілдер және әдебиет» («6D021000 – Шетел филологиясы»; «6D020700 – Аударма ісі» мамандықтары) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2019-2021жж);

 «8D031 – Әлеуметтік ғылымдар» («6D020200 – Халықаралық қатынастар» мамандығы) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2019-2021жж);

Байланыс телефон: 292-03-84 (вн.2215), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нормативтік құжаттар

Типовое положение о диссертационном советеПоложение о диссертационном совете при АО КазУМОиМЯ имени Абылай ханаПриказ 207 от 4 мартаПравила присуждения степенейПамятка докторантуПоложение об этической комиссии по оценке научных исследований  АО «КАЗУМОи МЯ им. Абылай Хана»Приказ №62 Эт.КомиссияСостав этической комиссииИнформация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия

Қорғау туралы хабарламалар

Ахметова М.К.

Куркимбаева А.М.

Курпебаева Г.К.

Диссертациялық кеңестік жұмысы туралы есеп

2018 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета филология

Отчет диссовета ИЯ 

2019 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ 

Отчет диссовета МО

 2020 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ

Отчет диссовета МО

Қорғау туралы ақпарат

Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Әдеп жөніндегі комиссияның қорытындылары

Ғылыми кеңесшілердің пікірлері

Ресми шолушылардын пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғау бейнежазбасы

Ахметова М.К.   Аңдатпа  Жарияланымдар тізімі  Қорытынды

 Пікірлер

Пікірлер

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

 

Видео

Куркимбаева А.М. Андатпа Жарияланымдар тізімі Қорытынды 

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Видео 
Курпебаева Г.К. Андатпа Жарияланымдар тізімі  Қорытынды

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Видео

Диссертациялық кеңес 2018-2019
Диссертациялық кеңес 2016

Диссертациялық кеңес 2014

Печать E-mail

универсиада замена