Диссертационный совет

Диссертациялық кеңес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жанында 6D021000 – Шетел филология, 6D011900 – Шет тілі: екі шетел тілі мамандықтары бойынша доктор (PhD) және бейіндік бағыт бойынша дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша Диссертациялық кеңестер 3 жылға ашылды.

Байланыс телефон: 292-03-84 (вн.2215), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нормативтік құжаттар

Типовое положение о диссертационном советеПоложение о диссертационном совете при АО КазУМОиМЯ имени Абылай ханаПриказ 207 от 4 мартаПравила присуждения степенейПоложение об этической комиссии по оценке научных исследований  АО «КАЗУМОи МЯ им. Абылай Хана»Приказ №62 Эт.КомиссияСостав этической комиссииИнформация о наличии лицензионной системы обнаружения заимствований, в том числе по международным базам данных с указанием сроков действия

Қорғау туралы хабарламалар

Ахметова М.К.

Куркимбаева А.М.

Курпебаева Г.К.

Диссертациялық кеңестік жұмысы туралы есеп

2018 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета филология

Отчет диссовета ИЯ 

2019 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ 

Отчет диссовета МО

 2020 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ

Отчет диссовета МО

Қорғау туралы ақпарат

Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Әдеп жөніндегі комиссияның қорытындылары

Ғылыми кеңесшілердің пікірлері

Ресми шолушылардын пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғау бейнежазбасы

Ахметова М.К.   Аңдатпа  Жарияланымдар тізімі  Қорытынды

 Пікірлер

Пікірлер

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

 

Видео

Куркимбаева А.М. Андатпа Жарияланымдар тізімі Қорытынды 

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Видео 
Курпебаева Г.К. Андатпа Жарияланымдар тізімі  Қорытынды

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

 

Диссертациялық кеңес 2018-2019
Диссертациялық кеңес 2016

Диссертациялық кеңес 2014

Печать E-mail

универсиада замена