Диссертационный совет

Диссертациялық кеңес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жанында 6D021000 – Шетел филология, 6D011900 – Шет тілі: екі шетел тілі мамандықтары бойынша доктор (PhD) және бейіндік бағыт бойынша дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша Диссертациялық кеңестер 3 жылға ашылды.

Байланыс телефон: 292-03-84 (вн.2215), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нормативтік құжаттар

Типовое положение о диссертационном советеПоложение о диссертационном совете при АО КазУМОиМЯ имени Абылай ханаПриказ 207 от 4 мартаПравила присуждения степеней

Қорғау туралы хабарламалар

Ахметова М.К.

Куркимбаева А.М.

Диссертациялық кеңестік жұмысы туралы есеп

2018 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета филология

Отчет диссовета ИЯ 

2019 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ 

Отчет диссовета МО

 2020 жылға арналған диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп

Отчет диссовета ИЯ:2ИЯ

Отчет диссовета ИФ

Қорғау туралы ақпарат

Диссертация

Аңдатпа

Жарияланымдар тізімі

Ғылыми кеңесшілердің пікірлері

Ресми шолушылардын пікірлері

Бейресми пікірлер

Қорғау бейнежазбасы

Ахметова М.К.   Аңдатпа  Жарияланымдар тізімі

 Пікірлер

Пікірлер

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

 

Видео

Куркимбаева А.М. Андатпа Жарияланымдар тізімі

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Пікір

Видео 

Диссертациялық кеңес 2018-2019
Диссертациялық кеңес 2016

Диссертациялық кеңес 2014

Печать