«75-летие Великой победы: память, уроки, перспективы исследований»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

KAZAKH ABLAI KHAN UNIVERSITY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD LANGUAGES

 

 

 «Абылайхантану» жалпы университеттік жоспарын іске асыруда және Ұлы Жеңістің 75 жылдығы аясында  «Ұлы Жеңістің 75 жылдығы: еске алу, сабақтары, зерттеу перспективалары» атты  республикалық ғылыми-практикалық Online - конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫ

23 сәуір 2020 жыл

 

Программа

Республикансканской научно-практической

Online-конференции «75-летие Великой победы: память, уроки, перспективы исследований» в рамках 75-й годовщины Великой Победы и реализации общеуниверситетского плана «Абылайхантану»
  23 апреля 2020 г.

 PROGRAMThe Republican scientific and practical online-conference "75th anniversary of the Great Victory: memory, lessons, research prospects" in the framework of the 75th anniversary of the Great Victory and the implementation of the university-wide plan "Ablai khantanu"April 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2020

 

 

Ұйымдастыру комитеті

 

Төрайымы:

 Құнанбаева Сәлима Сағиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ректоры, ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі

Төрайымның орынбасарлары:

 Чакликова Асель Турарқызы,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  оқу іс жөніндегі проректоры, п.ғ.д., профессор

Успанова Майра Уалиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ғылым және инновациялық істер проректоры, э.ғ.д., профессор

Сережкина Татьяна Владимировна, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  тәрбие және әлеуметтік істер жөніндегі проректоры, филос.ғ.к.,  доцент

 

Ұйымдастыру комитетінің  мүшелері

Шаймарданова Зарема Джуандыққызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор

Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы,  Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., профессор

Карабаева Запихан Мухтарқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Шотанова Ғалия Айтжанқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасыныңдоценті, т.ғ.к.

Джекебаева Мақпал Абилқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, филос.ғ.к.

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының оқытушылары

 

Өткізілетін орны/Место проведения:Online - конференция

Өткізілетін күні/Дата проведения:23 сәуір, 2020 жыл/23 апреля, 2020 г.

 

Жұмыс тәртібі / Регламент работы

14.50-15.00  - Қатысушыларды тіркеу / Регистрация участников

15.00-16.30 - Пленарлық мәжіліс / Пленарное заседание

16.30-17.20 -  Секциялық отырыстар / Секционное заседание

17.20-17.30 - Конференцияны қортындылау / Проведение итогов конференции

 

 

Құттықтау сөз / Приветственное слово – 5 минут

Пленарлық отырыста баяндама жасау /

Доклад на пленарном заседании – 5 минут

Секциялық отырыста баяндама жасау /

Доклад на секционном заседании – 5 минут

Жарыссөз / Дискуссия – 5-7 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарлық мәжіліс

 

Модератор: Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., профессор

Шотанова Ғалия Айтжанқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, т.ғ.к.

 

Алғы сөз

15.00-15.05

Құнанбаева Сәлима Сағиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ректоры, ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі. Алғы сөз.

 

Чакликова Асель Турарқызы,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  Оқу іс жөніндегі проректоры, п.ғ.д., профессор

 

Успанова Майра Уалиқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ғылым және инновациялық істер проректоры, э.ғ.д., профессор

 

Сережкина Татьяна Владимировна, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ тәрбие және әлеуметтік істер жөніндегі проректоры, филос.ғ.к., доцент

Баяндамалар

15.05-15.10

Көкебаева Гүлжаухар Кәкенқызы, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Дүниежүзі тарихы бөлімінің меңгерушісі, т.ғ.д., профессор «Ленд-лиз және батыстық одақтастардың жеңіске қосқан үлесі»

15.10-15.15

Аққали  Ахмет Қабжанұлы, Атырау мемлекеттік университеті «Мәңгілік ел» ғылыми-зерттеу орталығының директоры, т.ғ.д., профессор «2016-2018 жылдары Брест қамалындағы реконструкция барысы»

15.15-15.20

Медеубаев Ерлан Ислямұлы, Қазақстан-Ресей халықаралық университетінің Тарих және этнология ғылыми орталығының жетекшісі, т.ғ.к., профессор (Ақтөбе қ.) «Великая Отечественная или Вторая мировая? О влиянии на историческое сознание современного казахстанского общества памяти и Великой Отечественной войне/Второй мировой войне».

15.20-15.25

Шаймарданова Зарема Джуандыққызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар факультетінің деканы, т.ғ.д., профессор «Война – она разная»

15.25-15.30

Қуаныш Серік Орынғалиұлы, Атырау облысы мемлекеттік архивінің басшысы, т.ғ.к.,доценті (Атырау қ.) «Ұлы Отан соғысына қатысты идеологиялық ұстанымдарды қайта қарау туралы»

15.30-15.35

Белов Сергей Геннадьевич, ФИЦ «КазНЦ РАН» аға ғылыми қызметкері; Хамидуллин Булат Лиронович,ТР АН ТЭжРИ-нің татар диаспорасын зерттеу орталығының жетекшісі (Ресей, Қазан қ.) «Татары – военачальники Великой Отечественной войны в памяти»

15.35-15.40

Шустова Татьяна Владимировна, Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағатының құжаттарын басып шығару және пайдалану бөлімінің басшысы (Өскемен қ.) «Великая Отечественная война в фондах Государственного Архива Восточно-Казахстанской области»

15.40-15.45

Үжкенов Ернар Мұратұлы, ҚР БҒМ Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к., «Оборонительная стратегия стран Европы: достижения и неудачи»

15.45-15.55

Тастемирова Райса Кенжеғұлқызы, Атырау облысы мемлекеттік архиві бөлім басшысы (Атырау қ.) «Атыраулықтар ерлігі – архив құжаттарында»

15.55-16.00

Салахиев Рафик Рашитұлы, ТРАНТЭжРИ-нің «Энциклопедиялық зерттеулер орталығы, ғылыми-ақпараттық қамтамасыз ету» бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к. (Ресей, Қазан қ.) «Судьбы  воинов-казахстанцев в исследованиях поисковиков Татарстана»

16.00-16.05

Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., профессор «Рухани  жаңғыру» и задачи образования: новые горизонты военно-патриотического воспитания молодёжи и динамика идей: к 75-летию Победы во Второй Мировой войне»

16.05-16.10

Миниханов Фидаиль Гимранұлы, ТРАНТЭжРИ-нің аға ғылыми қызметкері, т.ғ.к., доцент (Ресей, Қазан қ.) «Солдатские письма из фронта: окопная правда о войне»

16.10-16.15

Бөлекбаев Сағади Байзақұлы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, филос.ғ.д., профессор «Проблемы возрождения национального духа» 

16.15-16.20

Нұрмұратов Серік Есентайұлы, ҚР БҒМ Ғылым комитеті Философия, саясаттану және дінтану институты директорының орынбасары, филос.ғ.д., профессор «Рухани құндылықтар әлемі: әлеуметтік-философиялық талдау»

16.25-16.30

Байхожаев А.Ж Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының доценті, т.ғ.к.«Международно-организационный аспект миграционной политики после второй мировой войны»

16.30-16.35

Джумағалиева Куляш Валитханқызы, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ аға оқытушысы, т.ғ.к. (Нұр-Сұлтан қ.) «Положение военнопленных в СССР в годы Великой Отечественной Войны»

16.35-16.40

Иембекова Майра Ораққызы, «Нархоз» университетінің доценті, т.ғ.к. «Екінші дүние жүзілік соғыс кезеңіндегі халықаралық қатынастардың ерекшелігі»

16.40-16.45

Қусаинова Қатипа Темірланқызы, Халықаралық бағдарламалар орталығының қызметкері (Нұр-Сұлтан қ.), т.ғ.к., доцент «Любовь к Родине не не знает половинчатости»

16.45-16.55

Иембеков Ерлан Орақұлы,  Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданы Глуховка орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі «Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Германияның саясатының мәні»

16.55-17.00

Қайрат Жаңабай,  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУдоценті, ф.ғ.к., түркітанушы «Түркі әлемінің ең көрнекті дипломаты мен көсбасшысы»

17.00-17.05

Чатыбекова Камиля Қасымқызы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ профессорі, т.ғ.д. «Наука Казахстана в годы Великой Отечественной войны»

17.05-17.10

Климова Тамара Васильевна, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ә.ғ.к., профессор,  Халықаралық білім беру ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі, МАНПО (Ресей, Мәскеу қ.) «Cовременная молодежная политика в Республике Казахстан»

17.10-17.15

Нұрымбетова Гүлшат Рамазанқызы, Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлы дала» орталығының директоры, с.ғ.д, профессор «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның интеллектуалды әлеуеті»

 

 

 

 

СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСТАР / СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 

1-Секция. ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ  ТАРИХНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Секция 1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 

Секция модераторы:    Чатыбекова К.Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, т.ғ.д., профессор

Хатшы: Қаргаев Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, саясаттану магистры, оқытушы

 

Чатыбекова К.Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының профессорі, т.ғ.д. «Наука Казахстана в годы Великой Отечественной войны»

Жанақова Н.Т. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы доценті, т.ғ.к. «Қазақ теңізшілерінің  Ленинградты қорғауға қосқан үлесі – ерен ерлік  үлгісі»

Хайруллаева В.Х. - Абылай хан тындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы доценті, филос.ғ.к. «Ұлы соғыстар және философиялық аксиологияда адам құндылықтарына  бетбұрыс»

Майлықұтова М.Ж. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, магистр  оқытушы «Қазақстанда ХХ ғасыр басында латын әліпбиіне көшірудің мәдени-рухани маңызы»

Қуаныш С.О., т.ғ.к., Қойбақова Ж.Ж. - Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің магистранты «Ауған соғысы ардагерлерінің естеліктері тарихи дерек ретінде».

Климова Т.В. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ә.ғ.к., профессор,  Халықаралық білім беру ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі (МАНПО, Ресей қ.)«Основные принципы и общие подходы развития государственной молодежной политики»

Изтаева В.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, с.ғ.к. «Қазақстандық жастар саясаты еліміздің имиджін қалыптастыру құралы ретінде»

Қуанышева А.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ,Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, с.ғ.к. «Великая победа: история и политика»

Әли Б.Қ. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, әлеум.ғ.к. «Екінші дүниежүзілік соғыс және Түркия»

Ілімқожа А.Е. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Халықаралық қатынастар және аймақтану кафедрасының магистрі «Ұлы Отан соғысы  жылдарындағы  Кеңес Одағындағы «контрреволюциялық үгіт- насихат»»

Джекебаева М.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, филос.ғ.к. «Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеудің  әлеуметтік-философиялық мән-маңызы»

 

 

 

 

 

 

 

2 - Секция. ҚАЗАҚСТАН МЕН ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ СОҒЫС ТУРАЛЫ ЕСТЕЛІК САЯСАТЫ

Секция-2. ПОЛИТИКА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ В КАЗАХСТАНЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

 

Секция модераторы:  Бөлекбаев С.Б., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, филос.ғ.д., профессор

Хатшы:  Досжанова А.И., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, мәдениеттану магистрі,аға оқытушы

                         

Жүзтаева Б.Н. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасының доценті, т.ғ.к. «Ұлы Отан соғысына Қазақстан әйелдерінің қатысуы»

Қарабаева З.М. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы доценті, т.ғ.к. «Ұлы Отан соғысы   жылдарындағы  Қазақстандағы   білім беру және жоғарғы  мектеп»

Досжанова А.И., аға оқытушы, магистр; Насырова М.Ю, филос.ғ.к., доцент - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы; Еркінбекова Г., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Шет тілі: екі шетел тілі факультетінің 2 курс студенті  «Ұлы Отан соғысы кезіндегі патриоттық әндердің рухани-тәрбиелік поэзиялық тағылымы»

Шотанова Ғ.А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, т.ғ.к, доцент; Үжкенов Е.М., ҚР БҒМ Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к., «Рядовые герои победы (на примере Султангалиева Олжагали и Кулова Борангали)»

Бүркітбай Г.Ж. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, шығыс тілдері филология каферасының менгерушісі, ф,ғ.к., профессор «О героических подвигах Жансапа Буркутбаева: от Сталинграда до Японии».

Досжанова А.И. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы аға оқытушысы, магистр «Қару мен қаламды қатар ұстаған қаламгер»

Мәулен А. - Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Қазіргі Қазақстан заманғы тарихы және дүниетанымдық пәндер кафедрасы оқытушысы, магистр «Ұлы Жеңіс – ұлы жетістікке жетелейді»

 

 

 

 

 

 

Печать E-mail

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "5B021000 - ИНОСТРАННАЯ ФИЛОЛОГИЯ"

Во исполнение письма Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан № 16-5/217 от 25 января 2020 года о проведении Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов в базовых вузах, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Казахстан Об организации и проведении ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений Республики Казахстан АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана» в качестве базового вуза объявляет 2-й этап республиканского конкурса научно – исследовательских работ студентов по специальности «5B021000-Иностранная филология» с 1 по 30 марта 2020 года.

Научно-исследовательские работы студентов, представляемые на конкурс, принимаются до 20 марта 2020 года. Перечень документов, указанны в подпунктах 1-5 пункта 13 рекомендаций Министерства образования и науки Республики Казахстан об организации и проведении ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений Республики Казахстан, просим направить в отдел научно–инновационной деятельности университета в рубрику «Республиканский конкурс НИРС».

Адрес: АО « Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана» , 050022, г. Алматы, ул. Муратбаева 200.

Контактный тел.: + 727 292 03 84 ( в т. ч. 1074).

Печать E-mail

2-этап Республиканской предметной олимпиады по группам специальностей «Иностранные языки»

На базе АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана» 25-26 февраля 2020 года  проводится  2-этап Республиканской предметной олимпиады (далее-Олимпиада) по группам специальностей «Иностранные языки»:

5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка

5В021000 – Иностранная филология: иностранная филология европейское / восточное направление 

5В020700 – Переводческое дело

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 2,3,4 курсов языковых специальностей, которые являются победителями 1- внутривузовского этапа Олимпиады, что подтверждается наличием оформленного соответствующим образом протокола направляющего вуза.

Призеры Олимпиад по группе иностранных языков предыдущих лет (2016 - 2019 гг) к  участию не допускаются.

Проведение І и ІІ тура Олимпиады регламентируется в соответствии с Положением о республиканской студенческой олимпиаде согласно Порядку, утвержденным Ректором АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана» (Приложение А).

 

Программа проведения Олимпиады

 

Дата

Мероприятие

24.02.2020

Заезд участников

25.02.2020

1-день олимпиады: регистрация участников, открытие олимпиады,   проведение тур

26.02.2020

2-день олимпиады: проведение тура, подведение итогов, закрытие олимпиады

 

 1. S. Детальная программа Олимпиады выдается при регистрации

 

Место проведения

г. Алматы,  ул. Муратбаева, 200, АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»

 

Условия участия

 Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (приезд, отъезд, питание, проживание) осуществляются за счет направляющей стороны.

Для участие в Олимпиаде необходимо отправить заявку (Приложение Б), подписанная ректором (проректором) вуза, письмо за подписью ректора об итогах первого этапа Олимпиады или решение Ученого совета вуза, которое оформляется протоколом до 12 февраля  (включительно) 2020 года. Документы отправляются почтой (с надписью ОЛИМПИАДА) и дополнительно высылаются (с тематикой ОЛИМПИАДА) на электронную почту   Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.                  

Оргкомитет

  тел. 8 7272 92 03 84 (внутр. 1074)

  факс 8 7272 92 44 73

Печать E-mail

«Индустрия 4.0: диалог поколений и новые ориентиры для молодых ученых»,

6 февраля 2020 года в 10:00 Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проводит VII Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых и  специалистов «Индустрия 4.0: диалог поколений и новые ориентиры для молодых ученых», посвященной «Году молодежи».

Цель конференции: активизация научно-исследовательской деятельности молодых ученых, студентов и преподавателей, способствование расширению их научного кругозора и связей между различными научными направлениями, обмен актуальной информацией, выявление и развитие инновационного потенциала молодежи.

Основные тематические направления работы конференции связаны с тематикой НИПО комплексов и научно-исследовательских инновационных прикладных лабораторий КазУМОиМЯ.

Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

Тел. для справок:  8(727)292 03 84 (внутр.1074);

Ответственный секретарь конференции- Амангожаева Еркежан  Бериковна Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

 сот. 87474740242.

Адрес: Муратбаева 200, 1-учебный корпус, Синий актовый зал

Печать E-mail

Информационное письмо - приглашение

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ от 15.05.19

Господину Сабри Хизметли,

Ректору Университета иностранных языков и деловой карьеры

Уважаемый г-н Сабри Хизметли!

       Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (www.fpp.kz) и Международный оргкомитет 2-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики (www.proyoung.kz) выражают Вам свое почтение и рады пригласить Вас на 1-ую Национальную конференцию «Современное состояние и перспективы развития рынка инновационных услуг по ТРИЗ1 в Республике Казахстан», которая состоится 11 июня 2019 года в здании Назарбаев центра с 15.00 до 17.30 по адресу: г. Нур-Султан, ул. А.Бокейхана, 1.

Цели мероприятия:

1) изучение международного опыта примения методологии и инструментария ТРИЗ для использования в стратегиях, программах и проектах при реализации образовательной компоненты Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы и Приоритета №4 (Развитие человеческого капитала) Программы «Цифровой Казахстан»

2) обсуждение Концепт-предложения (видения) компании GEN TRIZ и Казахстанского института управления проектами (КИУП) по формированию национальной инфраструктуры и развития рынка инновационных услуг по ТРИЗ в Казахстане. Данная конференция проводится Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Международным оргкомитетом 2-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики совместно с Ассоциацией ВУЗов Республики Казахстан, Satbayev University, КАЗНУ им. Аль-Фараби, АУЭС, университетом ТУРАН, компанией GEN TRIZ, Казахстанским институтом управления проектами и проектом TRIZ KZ Community при партнерской поддержке заинтересованных гос- и бизнес-структур РК.

       Хед-лайнером и ключевым спикером конференции выступит Dr. Simon Litvin – президент & CEO ведущей в сфере бизнес-инноваций американской компании GEN TRIZ (www.gen-triz.com), со-председатель 2-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики Регистрацию участия (ФИО, организация, должность, электронная почта) просили подтвердить до 29 мая 2019 года по +7 (776) 174-21-67 (WhatsApp);

Контакты: Анастасия Мамлютова, Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, тел. + 7 7172 708-306

Владимир Затолокин, Казахстанский институт управления проектами (КИУП), Международный Оргкомитет 2-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики, Рабочая группа по подготовке конференции (РГ), тел. +7 777 2106040 1

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) была разработана советским инженером-патентоведом, изобретателем, писателем и учёным Генрихом Сауловичем Альтшуллером, который был убеждён в возможности выявить устойчиво повторяющиеся приёмы успешных изобретений и возможности обучить этой технике всех заинтересованных и способных к обучению. За период с 1946 по 1971 годы он исследовал свыше 40 тысяч патентов и авторских свидетельств, классифицировал решения по 5 уровням новизны и выделил 40 стандартных приёмов, используемых изобретателями, которые в сочетании с разработанным Альтшуллером алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ) стали ядром классической ТРИЗ. Современная ТРИЗ имеет в своем арсенале мощные инструменты для решения любых инновационных задач во всех сферах человеческой деятельности, не ограничиваясь техническими областями.

      

Печать E-mail

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! _ СПЕШИМ ВАМ СООБЩИТЬ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ В Г.НУР-СУЛТАН (АСТАНА) «VI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS: CENTRAL ASIA 2019» (GSI-VI).

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! _ СПЕШИМ ВАМ СООБЩИТЬ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ В Г.НУР-СУЛТАН (АСТАНА)  «VI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS: CENTRAL ASIA 2019» (GSI-VI).  КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 13 МАЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН (АСТАНА), КАЗАХСТАН. ПРИЁМ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 9 МАЯ.  ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О КОНФЕРЕНЦИИ. МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЕСЛИ ВЫ РАСПРОСТРАНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЕРЕНЦИИ СРЕДИ СВОИХ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ И ОБУЧАЮЩИХСЯ. С УВАЖЕНИЕМ, СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА OЮЛ В ФОРМЕ АССОЦИАЦИИ «КОНГРЕСС УЧЕНЫХ КАЗАХСТАНА»  Г. НУР-СУЛТАН, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН E-MAIL:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. [1] ТЕЛ. +7 775 436 99 42, +7 701 475 16 38 INSTAGRAM: UZDIK.STUDENT, BOBEK_ORGANIZATION

Печать E-mail

Горизонт-2100» - Международный молодежный он-лайн конкурс научных и творческих работ

 "Горизонт-2100» - Международный молодежный он-лайн конкурс научных и творческих работ"

Актуально до 31 марта 2019 года

Объявлен Международный молодежный он-лайн конкурс научных и творческих работ «Горизонт-2100».

К участию приглашаются студенты по всему миру в возрасте от 16 до 26 лет, способные «включить» свой интеллект и осуществить поиск научных идей, гипотез, научно-фантастических представлений об отдаленном будущем.

Конкурс проводится по двум номинациям:

- На лучшую научную работу – научную статью, отражающую научное видение о будущем планеты и человечества на рубеже 2100 года и перспективах развития его различных сценариев;

- На лучшую творческую работу - научно-фантастический рассказ, описывающий воображаемые фантастические события, явления, процессы и перспективы будущего на рубеже 2100 года, дающий им научное объяснение.

Профильные направления Конкурса:

 • Агрокомплекс и сельское развитие
 • Армия, войны, международная безопасность, региональные конфликты
 • Бизнес, экономика
 • Геополитика
 • Биология
 • Медицина
 • Урбанистика
 • Искусственный Интеллект и когнитивные технологии
 • Компьютеры и интернет
 • Космос
 • Нанотехнологии
 • Общество
 • Демография
 • Окружающая среда
 • Энергетика и альтернативные источники энергии
 • Транспорт и инфраструктура
 • Методическое, методологическое и информационное обеспечение прогнозирования
 • Междисциплинарный и/или комплексный профиль.

 Сроки проведения Конкурса:

- прием научных и творческих работ в период с 31 января 2019 года по 31 марта 2019 года;

- экспертиза работ - с 1 по 30 апреля 2019 года.

- подведение итогов Конкурса и определение работ-финалистов, занявших  призовые I, II, III места - с 1 по 31 мая 2019 года.

Финальные мероприятия и награждение.

Планируется победителям конкурса предоставить право на участие в заключительном форуме в Москве летом 2019 года, где пройдет награждение.

Более подробная информация на сайте Конкурса:

Горизонт 2100 – русская версия (http://www.futurible.space/?page_id=556)

Наша группа Вконтакте: 

https://vk.com/futuriblespace

Наша группа на Facebook: https://www.facebook.com/groups/218986338977182/ 

Заявка на участие:

Онлайн Заявка на участие

Заявка для скачивания  

Перед заполнением Заявки ознакомьтесь с информацией О Конкурсе  http://www.futurible.space/?page_id=561

В случае невозможности заполнения Заявки он-лайн или скачивания заявки с нашего сайта, Организаторы представляют электронные версии Заявки и необходимых документов по электронным адресам:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  английский язык

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – русский язык

Координаторы проекта:

Анака Сатиш, Индия (русский, английский, хинди)

Правин Санаран, Индия (английский, тамильский)

Ирина Леднева, Россия (русский, китайский, английский)

Иван Муткогло, Молдова (Молдавский, румынский, турецкий)

Шерон Янг, США (английский)

Сайт конкурса: http://www.futurible.space/?page_id=337

Организатор конкурса: Центр моделирования будущего (Россия), 

Партнеры:

Инновационный научно-образовательный центр Московского авиационного университета и Института Проблем Управления РАН, Россия, 

Молодежная общественная организация «Молодой мир», Россия,

Агентство по международному сотрудничеству в образовании «AiBZ», Германия;

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства,  Россия,

Компания «Carlos Nemer Consulting-CNC», Бразилия;

Фонд поддержки инноваций в сфере культуры и образования «ГРАНИ МИРА», Россия.

Информационные партнеры:

Интернет портал «Будущее сейчас» / Futurenow.ru, Россия

Журнал FUTURIBILI, Италия.

 

 

Печать E-mail

25 января 2019 гда в 10.00 в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана пройдет Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы казахского языкознания», посвященная 80-летию лауреату Государственн

25 января 2019 гда в 10.00  в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана пройдет Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы казахского языкознания», посвященная 80-летию лауреату Государственной премии Республики Казахстан, заслуженного деятеля образования РК, члена-корреспондента НАН РК, доктора филологических наук, профессора Калиева Байынқол Калиұлы.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Печать E-mail

В Казахском университете международных отношений и мировых языков им.Абылай хана состоится студенческая олимпиада по дорожной карте «Рухани жаңғыру» на тему: «Модернизация общественного сознания:» Рухани жаңғыру» и роль Первого Президента РК: векторы р

  В Казахском университете международных отношений и мировых языков им.Абылай хана состоится студенческая олимпиада по дорожной карте  «Рухани жаңғыру» на тему: «Модернизация общественного сознания:» Рухани жаңғыру» и роль Первого Президента РК: векторы развития и новые задачи исторической науки»

Цель олимпиады: расширение представлений об истории, ценностях, значении и значении Независимости Республики Казахстан, роли Первого Президента РК и личности Лидера нации.

Дата и время проведения: 29 ноября, в 14.00

Место проведения: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, актовый зал УК №1.

Организаторы: ППС кафедры истории Казахстана и мировоззренческих дисциплин

Контакты: 87024076240; 87477697129

Печать E-mail

V Международная научно-практическая конференция на тему: «Иноязычное образование: опыт, инновации и перспективы»

12-13 ноября 2018 г. в г. Алматы в Казахскском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана состоится  V Международная научно-практическая конференция на тему: «Иноязычное образование: опыт, инновации и перспективы».

Подробнее...

Печать E-mail

Международная научно-практическая конференция «Иноязычное образование: опыт, инновации и перспективы»

12-13 ноября 2018 г. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проводит V Международную научно-практическую конференцию «Иноязычное образование: опыт, инновации и перспективы».

Цель конференции: осмысление опыта иноязычного образования и социально-гуманитарных наук, создание международной диалоговой платформы  для обсуждения и обмена  инновационной  практикой в области  иноязычного образования и социально-гуманитарных наук для  расширения международного сотрудничества  с вузами и организациями.

Основные тематические направления работы конференции:

 1. Иноязычно-образовательная парадигма на основе лингвокультурологической методологии стран СНГ и ШОС.
 2. Иноязычно-образовательная парадигма на основе лингвокультурологической методологии в контексте трехъязычия в Республике Казахстан.
 3. Реформа государственного языка – важный вопрос программы модернизации общественного сознания.
 4. Компетентностный подход к обучению в профильной школе
 5. Инновационные технологии раннего обучения иностранному языку
 6. Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования
 7. Интерпретационная платформа перевода и межкультурная коммуникация.
 8. Теоретико-прикладные аспекты линвистики и иностранной филологии.
 9. Современные инфокоммуникационные системы и технологии как составляющая иноязычного образования.
 10. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
 11. Трансформация современных политических процессов и  глобальные сдвиги  в системе мировой политики.
 12. 1 Актуальные тенденции в развитии современного международного и национального права.
 13. Стратегические приоритеты и механизмы защиты экономических интересов Казахстана в условиях социальной модернизации РК.
 14. Современные тенденции развития социально-гуманитарных наук (востоковедение, менеджмент, туризм и т.д.).

Для участия в работе МНПК  приглашаются  преподаватели вузов, колледжей, научные сотрудники НИИ, докторанты, магистранты, студенты  и заинтересованные лица. 

Форма участия в конференции: очная, заочная.

Срок представления заявок и статей ­– до 26 октября 2018 года.

Статьи отправлять ответственному секретарю конференции  Шаймардановой З.Д.:: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Стоимость публикации – 3 500 тенге, для докторантов, магистратов и студентов- 2 500 тенге.  

Рассылка сборника  не  предусмотрена (самовывоз).

Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных  научных статей, не соответствующих теме конференции или требованиям оформления научных статей.

Тел.: 8 7272 92 03 84 (внутр.1074).

Требования к оформлению докладов

Объем – 5-7 страниц в формате текстового редактора MS Word, включая список литературы. Параметры страниц: со всех сторон по 2,0 см (текстовой редактор Word 2010, Шрифт KZ Times New Roman,  шрифт: размер – 12, межстрочный интервал – 1пт, абзацный отступ -1,25).  Страницы не нумеруются, переносы не ставятся. Сноски на литературу давать в соответствии с  базовым издательским стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [2, c.5].  Обратите внимание на оформление  электронного документа.

Вверху слева  печатается УДК (ӘОЖ,  UDC) статьи, далее справа -  обычным шрифтом фамилия, инициалы автора (ов), степень, ученое звание, должность, полное название организации, город, страна.  Название доклада- жирным шрифтом с выравниванием по центру, точка в конце заголовка не ставится. Далее после отступа идут резюме  и ключевые слова  английском языке,  далее  ключевые слова и резюме  на языке статьи (казахском или  русском, 8-10 строк, 70-90 слов). Затем следует текст статьи. Рисунки – по центру страницы после ссылки по тексту; формат – любой, поддерживаемый редактором Microsoft Word; сверху и снизу – пустая строка. Название рисунка – через строку от подрисуночной подписи после номера рисунка (Рисунок 1 - ...). После названия рисунка точка не ставится. Таблицы – по центру страницы после ссылки на нее.  После таблицы – пустая строка. Название таблицы – над таблицей, с абзацного отступа 1,25 см после номера таблицы (Таблица 1 – ...). Шрифт: Times New Roman, кегль – 12, строчный, выравнивание по ширине. Название таблицы отделяется от текста сверху пустой строкой. После названия таблицы точка не ставится.   Заключает статью  список литературы:  «Әдебиет» - если статья на каз.яз.,  «Литература» -  если статья на рус.яз., “References” –  если статья на англ.яз.

Если статья на каз. и рус. яз.,  обязательно выходные данные автора, название статьи, резюме  (само слово не пишется) и ключевые слова на  англ.яз. Если статья на англ.яз. – выходные данные автора, название статьи, резюме и ключевые слова  только на каз.яз., статья на рус. яз. - выходные данные автора, название статьи, резюме и ключевые слова только на англ.яз.

Название файла должно соответствовать фамилии автора (или первого автора).

В случае несоответствия представленного материала тематике конференции и требованиям научного издания оргкомитет оставляет за собой право его отстранить. Рукописи не возвращаются.

Например:

УДК  94(560):355.48

Мұхтарқызы C.,

магистрант КазУМОиМЯ имени Абылай хана

специальность «6М020900-Востоковедение»

Алматы, Казахстан

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ «ВОЙН ПАМЯТИ»

В статье рассматриваются концептуальные основы исследования «войн памяти», методологические разработки «коллективной памяти», взаимодействие между национальным самосознанием и коллективной памятью, основы формирования «политических мифов».

Ключевые слова: войны памяти, коллективная память, политический миф, изобретение традиций.

Mukhtarkyzy S.,

Undergraduate of Orientalism of Ablaikhan

KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Theoretical basis of research of "memories wars"

The article is concerned with the conceptual bases of memory wars research, methodological development of “collective memory”, the interaction between national identity and collective memory, bases of “political myths” formation.

The author comes to the conclusion that human reality - the reality is socially constructed. Collective memory is one of the main components in the society development. It is impossible without it to imagine the existence of the community.

Keywords: war memorie»,  collective memory, political myths, invention of tradition.

Текст статьи

Человеческая реальность – это реальность социально конструируемая. Коллективная память является одним из главных компонентов в развитии общества. Без нее невозможно представить себе существование социального сообщества [2, c.5]. 

Обращение к изучению «войн памяти» представляет собой одно из новых и перспективных направлений в современном востоковедении, позволяет существенно расширить горизонты познания прошлого, дает новые ответы на старые проблемы, а также ставит и решает ряд принципиально иных исследовательских задач.

ЛИТЕРАТУРА

 • Кунанбаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования. - Алматы, 2010. – 344 с.
 • Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, – 363 с.
 • Кайыржанова Н.С. Развитие межкультурной коммуникации на основе коммуникативных ситуаций // Известия КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Серия «Педагогические науки». – 2017. - № 1 (44).- С. 100-109.
 • Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition. Еd. by E. Hobsbawm and T. Ranger. - Cambridge, 2000. - P. 17.
 • Галиев А.А. Этнополитические процессы у тюркоязычных народов: история и ее мифологизация: дисс. ... д.и.н. - Алматы, 2010. - 310 с.
 • Главу Samsung арестовали по делу о коррупции. - Режим доступа URL: http://www.bbc.com/russian/news-39000631- (дата обращения 12.10.2018).

Если ресурс на каз.яз.: Кіру режимі:  www.profile.kz - (қаралған күні 30.01.2018).

Если ресурс на англ.яз.: Access mode: www.languages.com.  Accessed 12.10.2018.

Заявка на участие

Фамилия

 

Имя

 

Отчество

 

Название организации

 

Ученая степень, ученое звание

 

Форма участия

 

Почтовый адрес

 

Телефон

 

e-mail

 

Тематическое направление конференции

 

Тема доклада

 


РЕКВИЗИТЫ

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана».

Юридический адрес:

050022, г.Алматы, ул.Муратбаева, 200

Банковские реквизиты:

РНН 600700016 904

ИИК   KZ 358 560 000 000 010 712

АГФ     АО Банк Центр Кредит

БИК       KCJB KZ KX

Кбе 16

БИН 011140001654

При перечислении обязательно указать «Целевой взнос за участие в конференции МНПК  11-12 ноября  КазУМОиМЯ им.Абылай хана».

Проживающие в  Алматы могут оплачивать в бухгалтерии КазУМОиМЯ им. Абылай хана.

Печать E-mail

Международная конференция «Иноязычное образование: опыт, инновации и перспективы»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство образования и науки Республики Казахстан Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана

12-13 ноября 2018 г. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проводит  V Международную научно-практическую конференцию  «Иноязычное образование: опыт,   инновации и перспективы».

Цель конференции: осмысление опыта иноязычного образования и социально-гуманитарных наук,  создание международной диалоговой платформы  для обсуждения и обмена  инновационной  практикой     в области  иноязычного образования и социально-гуманитарных наук для  расширения международного сотрудничества  с вузами и организациями.

Основные тематические направления работы конференции:

 1. Иноязычно-образовательная парадигма на основе лингвокультурологической методологии стран СНГ и ШОС.
 2. Иноязычно-образовательная парадигма на основе лингвокультурологической методологии в контексте трехъязычия в Республике Казахстан.
 3. Реформа государственного языка – важный вопрос программы модернизации общественного сознания.
 4. Компетентностный подход к обучению в профильной школе
 5. Инновационные технологии раннего обучения иностранному языку
 6. Компетентностное моделирование профессионального иноязычного образования
 7. Интерпретационная платформа перевода и межкультурная коммуникация.
 8. Теоретико-прикладные аспекты линвистики и иностранной филологии.
 9. Современные инфокоммуникационные системы и технологии как составляющая иноязычного образования.
 10. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
 11. Трансформация современных политических процессов и  глобальные сдвиги  в системе мировой политики.
 12. 1 Актуальные тенденции в развитии современного международного и национального права.
 13. Стратегические приоритеты и механизмы защиты экономических интересов Казахстана в условиях социальной модернизации РК.
 14. Современные тенденции развития социально-гуманитарных наук (востоковедение, менеджмент, туризм и т.д.).

Для участия в работе МНПК  приглашаются  преподаватели вузов, колледжей, научные сотрудники НИИ, докторанты, магистранты, студенты  и заинтересованные лица. 

Форма участия в конференции: очная, заочная.

Срок представления заявок и статей ­– до 26 октября 2018 года.

Статьи отправлять ответственному секретарю конференции  Шаймардановой З.Д.:: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Стоимость публикации – 3 500 тенге, для докторантов, магистратов и студентов- 2 500 тенге.  

Рассылка сборника  не  предусмотрена (самовывоз).

Рабочие языки: казахский, русский, английский. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных  научных статей, не соответствующих теме конференции или требованиям оформления научных статей.

Тел.: 8 7272 92 03 84 (внутр.1074).

Требования к оформлению докладов

Объем – 5-7 страниц в формате текстового редактора MS Word, включая список литературы. Параметры страниц: со всех сторон по 2,0 см (текстовой редактор Word 2010, Шрифт KZ Times New Roman,  шрифт: размер – 12, межстрочный интервал – 1пт, абзацный отступ -1,25).  Страницы не нумеруются, переносы не ставятся. Сноски на литературу давать в соответствии с  базовым издательским стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [2, c.5].  Обратите внимание на оформление  электронного документа.

Вверху слева  печатается УДК (ӘОЖ,  UDC) статьи, далее справа -  обычным шрифтом фамилия, инициалы автора (ов), степень, ученое звание, должность, полное название организации, город, страна.  Название доклада- жирным шрифтом с выравниванием по центру, точка в конце заголовка не ставится. Далее после отступа идут резюме  и ключевые слова  английском языке,  далее  ключевые слова и резюме  на языке статьи (казахском или  русском, 8-10 строк, 70-90 слов). Затем следует текст статьи. Рисунки – по центру страницы после ссылки по тексту; формат – любой, поддерживаемый редактором Microsoft Word; сверху и снизу – пустая строка. Название рисунка – через строку от подрисуночной подписи после номера рисунка (Рисунок 1 - ...). После названия рисунка точка не ставится. Таблицы – по центру страницы после ссылки на нее.  После таблицы – пустая строка. Название таблицы – над таблицей, с абзацного отступа 1,25 см после номера таблицы (Таблица 1 – ...). Шрифт: Times New Roman, кегль – 12, строчный, выравнивание по ширине. Название таблицы отделяется от текста сверху пустой строкой. После названия таблицы точка не ставится.   Заключает статью  список литературы:  «Әдебиет» - если статья на каз.яз.,  «Литература» -  если статья на рус.яз., “References” –  если статья на англ.яз.

Если статья на каз. и рус. яз.,  обязательно выходные данные автора, название статьи, резюме  (само слово не пишется) и ключевые слова на  англ.яз. Если статья на англ.яз. – выходные данные автора, название статьи, резюме и ключевые слова  только на каз.яз., статья на рус. яз. - выходные данные автора, название статьи, резюме и ключевые слова только на англ.яз.

Название файла должно соответствовать фамилии автора (или первого автора).

В случае несоответствия представленного материала тематике конференции и требованиям научного издания оргкомитет оставляет за собой право его отстранить. Рукописи не возвращаются.

Например:

УДК  94(560):355.48

Мұхтарқызы C.,

магистрант КазУМОиМЯ имени Абылай хана

специальность «6М020900-Востоковедение»

Алматы, Казахстан

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ «ВОЙН ПАМЯТИ»

В статье рассматриваются концептуальные основы исследования «войн памяти», методологические разработки «коллективной памяти», взаимодействие между национальным самосознанием и коллективной памятью, основы формирования «политических мифов».

Ключевые слова: войны памяти, коллективная память, политический миф, изобретение традиций.

Mukhtarkyzy S.,

Undergraduate of Orientalism of Ablaikhan

KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Theoretical basis of research of "memories wars"

 

The article is concerned with the conceptual bases of memory wars research, methodological development of “collective memory”, the interaction between national identity and collective memory, bases of “political myths” formation.

The author comes to the conclusion that human reality - the reality is socially constructed. Collective memory is one of the main components in the society development. It is impossible without it to imagine the existence of the community.

Keywords: war memorie»,  collective memory, political myths, invention of tradition.

Текст статьи

Человеческая реальность – это реальность социально конструируемая. Коллективная память является одним из главных компонентов в развитии общества. Без нее невозможно представить себе существование социального сообщества [2, c.5]. 

Обращение к изучению «войн памяти» представляет собой одно из новых и перспективных направлений в современном востоковедении, позволяет существенно расширить горизонты познания прошлого, дает новые ответы на старые проблемы, а также ставит и решает ряд принципиально иных исследовательских задач.

ЛИТЕРАТУРА

 • Кунанбаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования. - Алматы, 2010. – 344 с.
 • Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, – 363 с.
 • Кайыржанова Н.С. Развитие межкультурной коммуникации на основе коммуникативных ситуаций // Известия КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Серия «Педагогические науки». – 2017. - № 1 (44).- С. 100-109.
 • Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition. Еd. by E. Hobsbawm and T. Ranger. - Cambridge, 2000. - P. 17.
 • Галиев А.А. Этнополитические процессы у тюркоязычных народов: история и ее мифологизация: дисс. ... д.и.н. - Алматы, 2010. - 310 с.
 • Главу Samsung арестовали по делу о коррупции. - Режим доступа URL: http://www.bbc.com/russian/news-39000631- (дата обращения 12.10.2018).

Если ресурс на каз.яз.: Кіру режимі:  www.profile.kz - (қаралған күні 30.01.2018).

Если ресурс на англ.яз.: Access mode: www.languages.com.  Accessed 12.10.2018.

Заявка на участие

Фамилия

 

Имя

 

Отчество

 

Название организации

 

Ученая степень, ученое звание

 

Форма участия

 

Почтовый адрес

 

Телефон

 

e-mail

 

Тематическое направление конференции

 

Тема доклада

 


РЕКВИЗИТЫ

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана».

Юридический адрес:

050022, г.Алматы, ул.Муратбаева, 200

Банковские реквизиты:

РНН 600700016 904

ИИК   KZ 358 560 000 000 010 712

АГФ     АО Банк Центр Кредит

БИК       KCJB KZ KX

Кбе 16

БИН 011140001654

При перечислении обязательно указать «Целевой взнос за участие в конференции МНПК  11-12 ноября  КазУМОиМЯ им.Абылай хана».

Проживающие в  Алматы могут оплачивать в бухгалтерии КазУМОиМЯ им. Абылай хана.

Печать E-mail

Конференция «Модернизация общественного сознания – одно из важнейших условий развития современного Казахстана»

8 апреля 2018 года, по инициативе ученых КазУМОиМЯ и других высших учебных заведений при поддержке ОО «Ассоциация женщин по социальным исследованиям» проведена Республиканская научно-методическая конференция на тему «Модернизация общественного сознания – одно из важнейших условий развития современного Казахстана».

Материалы конференции охватывают синтез научного анализа и методических рекомендаций по реализации задач статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

master class

Печать E-mail

Конференции «Философские теории образования и их роль в современных национальных концепциях систем образования»

В рамках реализации проекта «Многоаспектное исследование истории, проблем и перспектив внедрения международных образовательных проектов в Республике Казахстан» по грантовому финансированию  Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2018-2020 гг. (приоритет ««Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)», подприоритет «Фундаментальные и прикладные исследования  проблем образования ХХI века»), Институт Сорбонна-Казахстан при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая организует трехступенчатый цикл международных научных мероприятий.

В ходе реализации проекта «Многоаспектное исследование истории, проблем и перспектив внедрения международных образовательных проектов в Республике Казахстан» будет инициирован активный трансверсальный диалог между представителями ведущих вузов Казахстана и Западной Европы, который создаст новые прецеденты в деле международного научного сотрудничества в области высшего образования и подготовки кадров. Данный проект не ставит целью обмен педагогическим опытом, но затрагивает философские, культурные, экономические, политические и правовые  аспекты образования. Проведение международных научных мероприятий с приглашением иностранных специалистов поможет представителям казахстанских вузов проанализировать и внедрить определенные практики. При этом сами специалисты могут не являться собственно педагогами, но представителями разных научных отраслей и направлений. Единой ключевой концепцией здесь выступает образование как таковое, а осмысление его аспектов будет предоставлено непосредственно участникам обмена.

Первый цикл международных научных мероприятий «Философско-политические аспекты международных образовательных проектов» откроется международной конференцией «Философские теории образования и их роль в современных национальных концепциях систем образования». Предлагаем Вам принять участие в данной конференции, выслав тему доклада и резюме (500 слов) до 31 мая 2018 г. на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. При условии одобрения темы и содержания доклада, полный текст доклада необходимо выслать до 10 июня 2018 г. на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. По окончании конференции предусмотрена публикация материалов.

Предварительная дата проведения конференции – 18 июня 2018 г.

За дополнительной информацией обращаться:

+7 (727) 293-40-67

8 702 341 28 75 (WhatsApp)

С уважением,

Организационный комитет международной конференции «Философские теории образования и их роль в современных национальных концепциях систем образования»

Печать E-mail

III евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair — 2018»

КазУМОиМЯ им. Абылай хана принимает участие в Евразийской международной книжной выставке-ярмарке «Eurasian Book Fair» в Астане. Это крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.

Печать E-mail

Международная научно-практическая конференция «Астана – город мира»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводят 5 июня 2018 года Международную научно-практическую конференцию «Астана – город мира», посвящённую 20-летию столицы Казахстана, города Астаны.

         Конференция проводится с целью привлечь казахстанских и зарубежных политиков, авторитетных экспертов к обсуждению итогов развития столицы Казахстана и ее перспектив в качестве важного геополитического центра Евразии.

         На конференции предлагается обсудить геополитические, исторические, экономические, дипломатические, социологические, правовые и иные аспекты, связанные с 20-летием столицы страны, города Астаны, а также вопросы столиц по следующим направлениям:

 1. Переносы столиц: казахстанский опыт и мировая практика. Обретение Астаной столичного статуса.
 2. Столицы как «центры силы» и акторы международных отношений. Астана в системе мирового политического диалога и как площадка встреч авторитетных международных организаций.
 3. Столица и регионы: международный и казахстанский опыт региональной политики.
 4. Астана как международный финансовый центр.
 5. Столицы как центры «культурных миров». Астана как культурная столица тюркского мира и СНГ.
 6. Столицы как центры туризма и выставок. ЭКСПО-2017 как прорывной имиджевый проект Казахстана.
 7. Столицы в контексте информационного общества. Астанинский опыт smart-city.
 8. Столицы как центры духовности. Астана как место межэтнического и межрелигиозного диалога.
 9. Библиотеки, архивы и музеи в изучении истории столицы.

Для участия в работе конференции просим до 25 мая 2018 года прислать заявку и тексты докладов на электронные адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Просим соблюдать указанные требования к тексту. В случае несоблюдения требований к оформлению электронного варианта текста доклада Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад от публикации.

 • Объем не более 2 000 слов (5,5 стр.).
 • Шрифт: тип – Times New Roman, кегль – 14, одинарный межстрочный интервал; абзац – 1,25 см, отступ абзаца задается автоматически.
 • Поля отступов: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.
 • Название доклада – прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
 • Ниже через один отступ, по правому краю: ФИО автора – курсивом, полужирным шрифтом (для каждого автора – сначала фамилия, пробел, затем инициалы с пробелом между ними). На следующей строке симметрично по правому краю – указать текущий статус (должность), название организации, ученую степень – курсивом; на следующей строке симметрично – указать страну, город и электронный адрес.
 • В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [4, с. 89].
 • Список использованной литературы размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. Источники в списке указываются по мере цитирования в тексте.
 • Схемы, фотографии, рисунки, сканированные изображения и т. п. – представить отдельными файлами в формате JPG, диаграммы, графики – в программе Excel. Названия файлов должны соответствовать названиям рисунков, схем, диаграмм и т.д. в тексте доклада. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами (выравнивание – по центру). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт).
 • Кавычки обозначаются знаком «»; в указываемых датах века обозначаются римскими цифрами, годы – арабскими.
 • Список сокращений размещается в конце текста доклада с расшифровкой аббревиатур в алфавитном порядке.
 • Литература в виде концевых сносок, абзацы пробелами запрещены.
 • Не допускаются ручные переносы (manual hyphenation).

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции или предъявляемым требованиям.

Планируется издание сборника материалов конференции.

По решению Организационного комитета конференции возможна компенсация расходов для участников конференции.

Координаторы конференции:

Телебаев Газиз Турысбекович +7(7172) 693048, +77015225508.

Мусина Назира Касимжановна +7(7172) 751213, +77012061870.

Ордабек Ерден Алмабекович +7(7172) 693060, +77079997773.

ЗАЯВКА

на участие в Международной научно-практической конференции

«Астана – город мира» 

Фамилия

 

Имя

 

Отчество

 

Страна, город

 

Место работы, должность 

 

Ученая степень, звание

 

Номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города)

 

E-mail

 

Название доклада

 

Название направления конференции

 

Потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.)

 

Возможность очного участия в работе конференции

 

 

Печать E-mail

Международная научно-практическая конференция «Казахстан в современной системе международных отношений»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА

ФАКУЛЬТЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 10 апреля 2018 г. приглашает Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции  «Казахстан в современной системе  международных отношений».

Цель конференции: в определении роли и места Казахстана в системе современных международных отношений в условиях активной реализации в регионе ЦА ведущими мировыми державами своих национальных интересов.

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, магистранты вузов, ведущие научные исследователи в области геополитики и национальной безопасности, зарубежные и отечественные эксперты.

Планируется проведение круглого стола с участием казахстанских и зарубежных экспертов.

Дата проведения конференции:   10 апреля  2018 года

Время проведения: 10.00 мин.

Место проведения:  г. Алматы, КазУМОиМЯ имени Абылай хана,

г. Алматы, ул. Муратбаева, 200, актовый зал (ГУК)

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.

Адрес и контакты Оргкомитета конференции:010000,  г. Алматы,  ул Муратбаева, 200, АО «КазУМОиМЯ им. Абылай хана», тел./факс 8(7272) 920385, (84) вн. 3215 кафедра международных отношений

920385, (84) вн. 3210   кафедра регионоведения

Информационное письмо конференции размещено  на  http://www.ablaikhan.kz/kz/

Печать E-mail

Международная конференция «Китаеведение в Казахстане и зарубежом»

27 апреля 2018 года кафедра языков и перевода региона Китая и АТР Факультета Востоковеденияи совместно с  Институтом Конфуция при Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проводит I международную научно-практическую конференцию «Китаеведение в Казахстане и зарубежом».

Для участия в работе конференции приглашаются научные работники НИИ, преподаватели вузов, колледжей, докторанты, магистранты и другие заинтересованные лица. 

Темы для обсуждения:

 1. Китайская филология в международном научном пространстве.
 2. Китаеведение: актуальные проблемы перевода и переводоведения.
 3. Инновационные технологии в преподавании китайского языка.
 4. Казахстанско-китайское сотрудничество на современном этапе.
 5. Современные направления в исследовании истории, философии, культуры Китая.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, китайский.

Начало работы конференции – 10:00 ч., регистрация участников – 09:00-10:00 ч.

Заявки на участие в работе конференции просим присылать до 10 апреля 2018 года по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 200 (уг. улицы Курмангазы), ГУК, Институт Конфуция, 3-й этаж, 301 каб., Дильманова М.Т. e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Место проведения: Алматы, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, ул.Муратбаева, 200, Красный зал, ГУК

Тел. для справок: +7 (727) 292-03-84 (внутр. 2305).

Планируется издание сборника материалов до начала работы конференции. Все расходы по публикации оргкомитет берет на себя. Рассылка сборника не предусмотрена (самовывоз).

Требования к оформлению докладов

Объем – 5-7 страниц в формате текстового редактора MSWord, включая сноски. Параметры страниц: со всех сторон по 2,0 см (текстовой редактор Word, Шрифт KZTimesNewRoman, TimesNewRoman, шрифт: размер – 12, межстрочный интервал – 1пт, абзацный отступ -1,25). 

Страницы не нумеруются, переносы не ставятся. Сноски на литературу давать в соответствии с базовым издательским стандартам по оформлению статей в соответствии с ГОСТ 7.5-98 «Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов», пристатейных библиографических списков в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [2, c.5].  При нумерации литературы абсолютно не допускается автоматическая нумерация.

Обратите внимание на оформление электронного документа.

Вверху справа печатается УДК статьи, далее справа -  обычным шрифтом фамилия, инициалы автора(ов), степень, ученое звание, должность, полное название организации. Название доклада печатается жирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка не ставится. Далее после отступа идут резюме  и ключевые слова  на английском языке,  далее  ключевые слова и резюме  на языке статьи (казахском или  русском, 8-10 строк, 70-90 слов). Затем следует текст статьи. Шрифт: TimesNewRoman, кегль – 12, строчный, выравнивание по центру. Заключает статью«Әдебиет» - если статья на каз.яз., «Литература» -  если статья на рус.яз., “References” –  если статья на англ.яз.

Название файла должно соответствовать фамилии автора (или первого автора).

В случае несоответствия представленного материала тематике конференции и требованиям научного издания оргкомитет оставляет за собой право его отстранить. Рукописи не возвращаются.

Образец оформления статьи на русском языке:

УДК 94(560):355.48

Мұхтарқызы C.,

магистрант КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Специальность «6М020900-Востоковедение»

Алматы, Казахстан

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ «ВОЙН ПАМЯТИ»

В статье рассматриваются концептуальные основы исследования «войн памяти», методологические разработки «коллективной памяти», взаимодействие между национальным самосознанием и коллективной памятью, основы формирования «политических мифов».

Ключевые слова: войны памяти, коллективная память, политический миф, изобретение традиций.

Mukhtarkyzy S.,

Undergraduate of Orientalism of Ablaikhan

KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Theoretical basis of research of "memories wars"

The article is concerned with the conceptual bases of memory wars research, methodological development of “collective memory”, the interaction between national identity and collective memory, bases of “political myths” formation.

The author comes to the conclusion that human reality - the reality is socially constructed. Collective memory is one of the main components in the society development. It is impossible without it to imagine the existence of the community

Keywords: war memories,  collective memory, political myths, invention of tradition.

Текст статьи

Автор приходит к выводу, что человеческая реальность – это реальность социально конструируемая. Коллективная память является одним из главных компонентов в развитии общества. Без нее невозможно представить себе существование социального сообщества [2, c.5]. 

Обращение к изучению «войн памяти» представляет собой одно из новых и перспективных направлений в современном востоковедении, позволяет существенно расширить горизонты познания прошлого, дает новые ответы на старые проблемы, а также ставит и решает ряд принципиально иных исследовательских задач.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. - М., 2009. – 236 с.
 2. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2005. - № 2-3 (40-41). – С. 8-27.
 3. Адорно Т.В. Что означает «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. Дебаты  политике  и культуре. – 2005.  - № 2-3 (40-41). – С. 36-37.
 4. Бергер П., Лукман Т. Социальное констурирование реальности. Трактат по социологии знания. -  М., 1995. -  356 с.
 5. Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition. Еd. by E. Hobsbawm and T. Ranger. - Cambridge, 2000. - P. 17.
 6. НораП.Междупамятьюиисторией. Проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., Пюимех Ж., Винок М. Франция – память. - СПб., 1999. - С. 17–50.
 7. Галиев А.А. Этнополитические процессы у тюркоязычных народов: история и ее мифологизация: дисс. ... д.и.н. - Алматы, 2010. - 310 с.
 8. Главу Samsung арестовали по делу о коррупции - Режим доступа URL: http://www.bbc.com/russian/news-39000631- (дата обращения 10.09.2017).

Печать E-mail

Международная конференция "Индия 7.0: История и Модернизация"

Дата: 27 февраля 2018 г.
Адрес: Конференц зал "Алтын Емель", гостиница "Казахстан", пр. Достык 52/2, Алматы.

В конференции примут участие Зам. директора Национального архива Индии (онлайн), ЦГА РК, Архива Президента РК, Директор Центральной Научной библиотеки, а также ведущие специалисты.

Планируется обсуждение будущих совместных проектов с индийской стороной, а также презентация двух проектов - многотомной серии, посвященной Дж. Неру (из Мемориального музея и библиотеки Дж. Неру), и коллективной монографии в рамках проекта Института востоковедения.

В конференции примут участие Посол Индии в РК, бывший Посол Индии в РК, а также представители иностранных консульств из Афганистана, Ирана, Турции, ЮНЕСКО и т.д.

Печать E-mail

Международная научно-практическая конференция «Астана – символ устремлённости в будущее»

Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводят 11 июня 2018 года Международную научно-практическую конференцию «Астана – символ устремлённости в будущее», посвящённую 20-летию столицы Казахстана, города Астаны.

          Конференция проводится в контексте задач третьей модернизации Казахстана – духовного обновления общества.

          На конференции предлагается обсудить исторические, экономические, политические, философские, культурологические, социологические, правовые и иные аспекты, связанные с 20-летием столицы страны, города Астаны, по следующим направлениям:

 1. Переносы столиц: казахстанский опыт и мировая практика.
 2. Обретение Астаной столичного статуса. Концепт и формат столичности, функции столиц и urban policy, феномен многостоличности.
 3. Столицы как «центры силы» и акторы международных отношений. Астана в системе мирового политического диалога.
 4. Столица и регионы: международный и казахстанский опыт региональной политики.
 5. Столица страны и независимость государства: коннотация смыслов.
 6. Столицы как центры «культурных миров». Астана как культурная столица тюркского мира и СНГ.
 7. Столицы как центры туризма и выставок. ЭКСПО-2017 как прорывной имиджевый проект Казахстана.
 8. Столицы в контексте информационного общества.
 9. Столицы как центры духовности. Астана как место межэтнического и межрелигиозного диалога.
 10. Архитектурный облик Астаны. Градостроительные тренды в XXI веке.
 11. Библиотеки, архивы и музеи в изучении истории столицы.

Для участия в работе конференции просим до 25 мая 2018 года прислать заявку и тексты докладов на электронные адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Просим соблюдать указанные требования к тексту. В случае несоблюдения требований к оформлению электронного варианта текста доклада Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад от публикации.

 • Объем не более 2 000 слов (5,5 стр.).
 • Шрифт: тип – Times New Roman, кегль – 14, одинарный межстрочный интервал; абзац – 1,25 см, отступ абзаца задается автоматически.
 • Поля отступов: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм.
 • Название доклада – прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
 • Ниже через один отступ, по правому краю: ФИО автора – курсивом, полужирным шрифтом (для каждого автора – сначала фамилия, пробел, затем инициалы с пробелом между ними). На следующей строке симметрично по правому краю – указать текущий статус (должность), название организации, ученую степень – курсивом; на следующей строке симметрично – указать страну, город и электронный адрес.
 • В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [4, с. 89].
 • Список использованной литературы размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. Источники в списке указываются по мере цитирования в тексте.
 • Схемы, фотографии, рисунки, сканированные изображения и т. п. – представить отдельными файлами в формате JPG, диаграммы, графики – в программе Excel. Названия файлов должны соответствовать названиям рисунков, схем, диаграмм и т.д. в тексте доклада. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами (выравнивание – по центру). Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт).
 • Кавычки обозначаются знаком «»; в указываемых датах века обозначаются римскими цифрами, годы – арабскими.
 • Список сокращений размещается в конце текста доклада с расшифровкой аббревиатур в алфавитном порядке.
 • Литература в виде концевых сносок, абзацы пробелами запрещены.
 • Не допускаются ручные переносы (manual hyphenation).

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции или предъявляемым требованиям.

Планируется издание сборника материалов конференции.

По решению Организационного комитета конференции возможна компенсация расходов для участников конференции.

Координаторы конференции:

Телебаев Газиз Турысбекович +7(7172) 693048, +77015225508.

Мусина Назира Касимжановна +7(7172) 751213, +77012061870.

Ордабек Ерден Алмабекович +7(7172) 693060, +77079997773.

 

ЗАЯВКА

на участие в Международной научно-практической конференции

«Астана – символ устремлённости в будущее»

 

Фамилия

 

Имя

 

Отчество

 

Страна, город

 

Место работы, должность 

 

Ученая степень, звание

 

Номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города)

 

E-mail

 

Название доклада

 

Название направления конференции

 

Потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.)

 

Возможность очного участия в работе конференции

 

 

Печать E-mail

 • 1
 • 2
универсиада замена