Халықаралық коммуникациялар кафедрасы ИРН AP09058341: «Көпмәдениетті және жаһанданған әлем жағдайында қазақстандық жоғары білім беру жүйесінің құндылықтарын трансформациялау» жобасын жүзеге асыруда.

Жоба өзектілігі:

Өзгерістерді анықтау және білім беру құндылықтарының трансформациясы, әсіресе қазіргі тұрақсыз жаһанданған әлем жағдайында ерекше өзектілікке ие. Ол болып жатқан қоғамдық процестер динамикасының күшеюімен де, олардың мәні мен мазмұнының өзгеруімен де байланысты. Қазіргі проблемалардың ешқайсысы дағдарыс кезеңдерінде ең осал болып табылатын жастардың тағдыры сияқты алаңдаушылық тудырмайтын шығар, сондықтан ғалымдардың жастар проблемаларын талдауға шақыруы бұрынғыдан да өзекті.

Жоба мақсаты: Заманауи білім беру құндылықтарын және олардың жаһандану мен әлемдік үдерістердің әсерінен трансформациясын жан-жақты кешенді талдауды жүргізу, әлеуметтанулық зерттеулер арқылы Қазақстандағы жоғары білім сапасын бағалау, салыстырмалы және форсайттық зерттеулер негізінде әлемдік білім берудің тиімді үлгілерін салыстырмалы талдау және анықтау. Сондай-ақ, Қазақстандағы жоғары оқу орындарының болашағына арналған толықметражды деректі фильм түсіру.

Зерттеу тобының мүшелері:

Жоба жетекшісі: Ашилова М.С.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56381554000 (Scopus ID)

Бегалинов А.С.,

Ким Е.,

Нугуманова А.Т.,

Бошаев Т.М.,

Усербаева М.М.,

Култаева С.С.

Қол жеткізілген жетістіктер:

Мақалалар тізімі:

6 мақала шетелдік басылымдарда, оның ішінде 1 мақала Web of Science, Russian Science Citation Index базасында:

  • Бегалинов А.С., Ашилова М.С., Бегалинова К.К. Об образе высшего образования в постковидную эпоху: формирование и развитие мышления нового порядка. - Science for Education Today, 2021. – Т.11. - №1. – С.110-123. DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2101.07 – журнал входит в базу Web of Science, Russian Science Citation Index,
  • Ashilova M.S., Begalinov A.S., Begalinova K.K. Well-being of young people and prospects of education in the post-COVID era // proceedings of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. Part 1 - October 27, 2021. Beijing, PRC. – P. 23-27.
  • Madina Ashilova, Alibek Begalinov, Kalimash Begalinova. “TRENDS IN POST COVID HIGHER EDUCATION”. XIII International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”. – November 29, 2021, Madrid, Spain. – P.87-92.
  • Бегалинов А.С. Некоторые аспекты глобализации и медиавоспитания в современном обществе // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. - Вып. 4. - Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – Москва, 2021. – 739 с. - С. 310-313.
  • Ашилова М.С., Бегалинов А.С. Духовность, образование как факторы модернизации общества // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. - Вып. 4. - Ч. 1 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – Москва, 2021. – 739 с. - С. 313-317.
  • Ашилова М.С., Бегалинов А.С., Бегалинова К.К. Основные тренды «постковидного» образования. - «Философия образования», 2021. - Т. 21. - № 1. - С. 39 – 54.

Қазақстандық басылымдарда да 4 мақала жарияланды (оның 2-і ҚР БҒМ БҒССК ұсынған басылымдарда):

  • Ashilova M.S., Begalinov A.S., Begalinova K.K. The quality of higher education during the COVID-19 pandemic and the prospects for post-secondary education // Вестник КазНУ. Серия педагогическая. - №3 (68). – 2021. – с. 127-136.
  • Ашилова М.С., Бегалинов А.С., Бегалинова К.К. Влияние пандемии COVID-19 на самочувствие студенческой молодежи в Казахстане // Вестник НАН РК. Педагогика. - №5. – 2021. – С. 214-221.
  • Усербаева М.М. Critical thinking abilities development in online environment for teaching FL // Сборник VIII Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы науки и образования в условиях глобальных изменений посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан и 80-летию КазУМОиМЯ имени Абылай хана. – Алматы, 2021.
  • Ашилова М.С., Бегалинов А.С., Бегалинова К.К. Казахстанское высшее образование. Обзор. – Алматы: Zialy baspasy, 2021. – 240 с.

Жоба аясында «Қазақстандағы жоғары білім: дамудың заманауи векторлары» деректі фильмі дайындалды.Жобаны таныту аясында Forbes журналында «Страх, агрессия, апатия: молодые казахстанцы плохо переносят пандемию» мақаласы жарияланды: https://forbes.kz//process/education/strah_agressiya_apatiya_molodyie_lyudi_ploho_perenosyat_pandemiyu/? және жоба беттері ашылды - Facebook, Instagarm, Telegram әлеуметтік желілеріндегі kazeduvalues.

Печать E-mail

универсиада замена