Ғылыми жобалар

Ғылыми жобалар

Абылай хан  атындағы "Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері Университетінде"  "  түрлі ғылыми-зерттеу жобалары белсенді жұмыс жүргізуде. Олардың арасында ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойынша жобалар, халықаралық жобалар, ЖОО ішіндегі (бастамашыл) жобалар және т.б. бар. Есеп беру кезеңінде ЖОО ғалымдары ҚР БҒМ қосымша екі грантын және екі халықаралық грантты жеңіп алды.

 • Халықаралық коммуникациялар кафедрасы ИРН AP09058341: «Көпмәдениетті және жаһанданған әлем жағдайында қазақстандық жоғары білім беру жүйесінің құндылықтарын трансформациялау» жобасын жүзеге асыруда.

 • Проекттің Тақырыбы: «Көпмәдениетті және жаһандану әлемі жағдайында қазақстандық жоғары білім беру жүйесінің құндылықтарын трансформациялау». Жобаның мерзімі-2021-2023 жылдар. Жоба жетекшісі: Ашилова М.С., ф.ғ.к., доцент Бас ғылыми қызметкер. Жоба 2021 жылдың наурызында басталды.

 • Проекттің Тақырыбы: «Жаңа қазақ латын әліпбиінде қытай тілінің ономастикалық атауларының транскрипциясының лингвистикалық негіздері». Жобаның мерзімі-2021-2023 жылдар. Жоба жетекшісі: Қалибекұлы Толқын. Жоба 2021 жылдың мамыр айында басталды.

 • Проекттің Тақырыбы: «Қазақстанның мәдени кодтары (әдеби және медиа дискурс)» Жетекші: С.М.Алтыбаева Техника ғылымдарының кандидаты, доцент. Жобаны іске асыру мерзімі 2020-2021 жж. Жоба 2021 жылдың желтоқсанында аяқталды. Жариялау жоспары толық орындалды. Қазақстанның қасиетті нысандары үшін туристік маршруттардың технологиялық карталары жасалды. Технологиялық карталар ҚазХҚжӘТУ "Рухани жаңғыру" орталығы және "Туризм" ББ студенттері көшпелі экскурсиялық турлар негізінде апробацияланды. ҒЗЖ нәтижелері 10 жарияланымда көрсетілген.  

 • Проекттің Тақырыбы: "Сакралдық географияның, Қазақстанның мәдени-географиялық мұрасының қазіргі жай-күйінің мәселелері және қоғамның қазіргі заманғы санасын жаңғырту контексіндегі Қазақстан Республикасының туристік нарығындағы олардың даму перспективалары". Жетекшісі: Усубалиева с.Г. Ғ. Д., доцент. Жоба 2021 жылдың желтоқсан айында аяқталды. Күнтізбелік жоспарға сәйкес 15 жарияланым шығарылды.

 • Проекттің Тақырыбы: инновациялық және жаңғыртылған университеттің негізі ретінде кәсіптік құзыретті Функционалдық - әртараптандырылған кәсіптік құзыреттілік модельдеу. Орындау мерзімі: 2015-2016 жж. Ғылыми басқарушы: Чакликова А.Т., ғ.ф.д., академиялық мәселелер жөніндегі проректор.

 • Проекттің Тақырыбы: "Медиадискурс - Қазақстанды әлемге позицияландыру факторы". Орындау мерзімі: 2015-2016 жж. Ғылыми басқарушы: Ахатова Б.А., ғ.ф.д., халықаралық коммуникация кафедрасының профессоры.

 • Проекттің Тақырыбы: мәдениет арасындағы коммуникацияның тілдер аралық эквивалентінің когнитивті-функционалды өзгешелігі (ағылшын тілі-қазақ тілі-орыс тілі). Орындау мерзімі: 2015-2016 жж. Ғылыми басқарушы: Мизамхан Б.М., к.ф.н., аударма ісі және филология факультетінің деканы.

   

 • Проекттің Тақырыбы: Тұрақты даму контексінде нақты экономиканың өндірістік секторында бәсекеге қабілеттіліктің әдістемелік негіздері . Орындау мерзімі: 2015ж. Ғылыми басқарушы: Искалиев М.Д., д.э.н., Экономика және басқармасының бастығы.

   

 • Проекттің Тақырыбы: "Қазіргі заманғы халықаралық қатынастардың геосаяси сараптамалық талдау". Орындау мерзімі: 2015ж. Ғылыми басқарушы: Раев Д.С., д.фил.н., халықаралық қатынастар факультетінің деканы.

 • Проекттің Тақырыбы: "Абылайхантану" курс әзірлеу жобасы. Орындау мерзімі: 2015ж. Ғылыми басқарушы: Айдарбеков З.С., д.и.н Қазақстан тарихы және әлеуметтік ғылымдар кафедрасының меңгерушісі.

 • Проекттің Тақырыбы: «Егеменді қорлардың құқықтық реттеу». Орындау мерзімі: 2015ж. Ғылыми басқарушы: Байжомартова К.А, к.ю.н., халықаралық құқық кафедрасының меңгерушісі.

 • Проекттің Тақырыбы: Қазақстан-Қытай коммуникативтік ерекшеліктерін (салыстырмалы функционалдық зерттеу) сәйкестендіру негізінде Прагма - функционалдық құзыреттіліктерін кешенді негіздер. Орындау мерзімі: 2015ж. Ғылыми басқарушы: Калибек Т., к.ф.н. аударма ісі кафедрасының меңгерушісі.

 • Проекттің Тақырыбы: Қазақстан-Қытай коммуникативтік ерекшеліктерін (салыстырмалы функционалдық зерттеу) сәйкестендіру негізіндегі Прагма - функционалдық құзыреттіліктерін кешенді негіздері. Орындау мерзімі: 2015ж. Ғылыми басқарушы: Елубаева П.К., к.п.н., кәсіби Академиялық шетел тілі кафедрасының меңгерушісі.

Печать E-mail

универсиада замена