Ғылыми жобалар

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің ғылыми-инновациялық жобалары

Еуразияның жаңа энергетикалық картасы: энергетикалық қауіпсіздіктің геосаяси стратегиялары

Жоба жетекшісі: Шайморданова Зара Джуандыковна, тарих ғылымдарының докторы, профессор

Жоба мерзімі: 2024-2027 ж

Мәдениетаралық қарым-қатынастағы іскерлік дискурстың ұлттық - танымдық ерекшеліктері

Жоба жетекшісі: Джельдыбаева Раушан Базикенкызы

Жоба мерзімі: 2023-2026 г.г.

Шығыс Азиядағы қауіпсіздік пен даму: үрдістер мен келешегі

Жоба жетекшісі: Кагазбаева Эльмира Маратовна саяси ғылымдарының кандидаты, профессор

Жоба мерзімі: 2023-2026 г.г.

Қытай тіліндегі ономастикалық атауларды жаңа ұлттық қазақ латын жазуында таңбалаудың лингвистикалық негіздері

Жоба жетекшісі: Калибекулы Толкын, филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Жоба мерзімі: 03.05.2021-31.12.2021 г.г.

ҚР ішкі туризмді дамыту мәселелері мен перспективалары

Жоба жетекшісі: Калганбаев Нурлан Адилович, к.э.н, асс. Профессор

Жоба мерзімі: 2021-2023 г.г.

Көпмәдениетті және жаһанданған әлем жағдайында қазақстандық жоғары білім беру жүйесінің құндылықтарын трансформациялау

Жоба жетекшісі: Ашилова Мадина Серикбековна, доктор PhD, ассоц. профессор

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Жоба мерзімі: 2021-2023 г.г.

Қонақ үй бизнесінің сапасын басқару жөніндегі маманның құзыреттілік моделін дайындау

Жоба жетекшісі: Айтжанова Айгуль Эдиловна, экономика ғылымдарының кандидаты, ассоц. профессор

Жоба мерзімі: 2021-2023 г.г.

Синхронды аудармашыларды оқыту курсына медиа сауаттылықты интеграциялау

Жоба жетекшісі: Алдабергенова А.А. PhD, қауымдастырылған профессор

Жоба мерзімі: 2021-2023 г.г.

Қазақстан Республикасының сайлау құқығы (қазіргі заманғы құқықтық талдау)

Жоба жетекшісі: Байжомартова Карлыгаш Асылжомартовна, заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Жоба мерзімі: 2020-2023 г.г.

Қазақстанның киелі географиясы, мәдени-географиялық мұрасының қазіргі жағдайы мен қоғамның сана-сезімін жаңғырту мәнмәтінінде Қазақстан Республикасының туризм нарығында даму болашағы

Жоба жетекшісі: Усубалиева Салтанат Джумадиловна, география ғылымдарының кандидаты, доцент

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Жоба мерзімі: 2018-2020 г.г.

Заманауи Қазақстан мәдени кодтары (әдеби және медиа дискурстары бойынша)

Жоба жетекшісі: Алтыбаева Сауле Магазовна, филология ғылымдарының докторы

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

Жоба мерзімі: 2018-2020 г.г.

Печать E-mail

универсиада замена