Қазақстанның киелі географиясы, мәдени-географиялық мұрасының қазіргі жағдайы мен қоғамның сана-сезімін жаңғырту мәнмәтінінде Қазақстан Республикасының туризм нарығында даму болашағы

  Негізгі ақпарат

  Жоба атауы

  Қазақстанның киелі географиясы, мәдени-географиялық мұрасының қазіргі жағдайы мен қоғамның сана-сезімін жаңғырту мәнмәтінінде Қазақстан Республикасының туризм нарығында даму болашағы

  ИРН

  AP05132993

  Мемлекеттік тіркеу нөмірі

  0118РК00466

  Іске асырудың басталу күні

  01.02.2018

  Іске асырудың аяқталу күні

  31.12.2020

  Тапсырыс беруші

  Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

  Жоба жетекшісі

  Усубалиева Салтанат Джумадиловна, география ғылымдарының кандидаты, доцент

  Орындалған жұмыстың сипаттамасы

  Зерттеудің мақсаты

  Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын, киелі географиясының туристік нарықтағы тартымдылығы мен олардың ұлттық сәйкестікті қалыптастыруға әсерін зерттеу.

  Зерттеу нысандары

  Туризмді дамытудың тартымдылығы тұрғысынан Қазақстанның қиелі-географиялық кеңістігі мен туристік-рекреациялық әлеуеті

  Қолдану аймақтары

  Нәтижелер білім беру және ғылыми мақсаттарға, сондай-ақ туризм саласында қолдануға болады.

  Зерттеу нәтижелері

  Зерттеу нәтижелерінің апробациясы 42 ғылыми еңбекте, яғни Қазақстандық және шетелдік басылымдарда, конференцияларда жарияланды. Зерттеулер мен әдістемелік ғылыми жұмыс нәтижелері «Рухани киелі жерлер. Қазақстанның сакралды географиясы және туризм», «Сакралды туризм» оқулығы және мультимедиялық қолдау монографиясы түрінде ұсынылған.

  Қазақстанның мәдени-географиялық белдеуі негізінде ішкі және сыртқы мәдени туризмнің дамуына ықпал ететін туристік маршруттар мен ұсыныстар әзірленді. Туристік маршруттар (технологиялық карталар) жасалып, ұсыныстар берілді. Оқулықтың құрылымы қалыптасты, тақырыптар құрылымдалды, проблемалық сұрақтар таңдалып, ситуациялық тапсырмалар жинақталды. Материалдарды жүйелеу жүргізілді, теориялық және практикалық материалдар құрастырылды. Мультимедиялық қолдау материалдарын іріктеу және редакциялау жүргізілді, библиография жүйеленді;. Монография, оқулық және мультимедиялық қолдау материалдарына сарапшылардың пікірі және сыртқы мамандардың бағалауы жүргізілді. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері шетелдік рецензияланған ғылыми журналдарда жарияланды. «Рухани киелі жерлер. Қазақстанның сакралды географиясы және туризм», «Сакралды туризм» оқу құралы және видео материалдар шығарылды. Зерттеудің ғылыми жаңалығы туризмдегі туристік-рекреациялық әлеует пен қасиетті географияны үйлестіруде, сондай-ақ олардың қоғамдық сананы қалыптастырудағы рөлін анықтауда жатыр

   

   

   

   

   

  Печать E-mail

  универсиада замена