Миссия КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Халықаралық − бейімделген типті заманға сай, инновациялық - бағытталған бірыңғай ғылыми - білімді кешен, ҚР - ның елдің даму стратегиясында көп қырлы халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

Страгетикалық бағыт

Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті - әлемдік деңгейдегі элиталық вуздың бірі, шет тілі білім беру жүйесін инновациялық түрде дамыту көшбасшысы және әдістемелік орталығы, стратегиялық басқарудың тиімді жүйесі бар, халықаралық білім беру стандарттары мен талаптарына сәйкес бәсекеге қабілетті мамандар дайындайтын университет.  

Печать E-mail

универсиада замена