Заманауи Қазақстан мәдени кодтары (әдеби және медиа дискурстары бойынша)

  Негізгі ақпарат

  Жоба атауы

  Заманауи Қазақстан мәдени кодтары (әдеби және медиа дискурстары бойынша)

  ИРН

  Бастамалық жоба

  Мемлекеттік тіркеу нөмірі

  0118РК00311

  Іске асырудың басталу күні

  01.02.2018

  Іске асырудың аяқталу күні

  31.12.2020

  Жоба жетекшісі

  Алтыбаева Сауле Магазовна, Филология ғылымдарының докторы

  Тапсырыс беруші

  Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

  Орындалған жұмыстың сипаттамасы

  Зерттеудің мақсаты

  заманауи Қазақстандағы әдеби және медиа дискурстары мәдени кодтарының инварианттік жүйесін, олардың көркем әдебиетте және БАҚ-тағы мазмұны мен қызмет істеу ерекшеліктерін кешенді пәнаралық түрде зерттеу.

  Зерттеу нысандары

  Заманауи Қазақстандағы әдеби және медиа дискурстарының мәдени кодтары

  Қолдану аймақтары

  Зерттеудің нәтижелері гуманитарлық пәндер бойынша арнайы курстар, ғалым-гуманитарийлардың, дипломаттардың, журналистердің, Қазақстан Республикасының түрлі министрліктері мен ведомстволарының мамандарын даярлауда қолданылуы мүмкін..

  Зерттеу нәтижелері

  Зерттеу нәтижелері 13 жұмыста, оның ішінде ғылыми еңбектер жиынтығында (380 бет), 12 ғылыми мақалаларда: отандық жарияланымда (8), соның ішінде БҒСБК – 5, және нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік басылымдарда көрсетілген 0,05 ЗҒДИ - 2 мақала, басқа шетелдік басылымдар - 2 мақала.Бір мақала БҒСБК тізіміне қосымша Clarivate Analytics мәліметтер базасына (Web of Science) енетін Қазақстан Республикасы ҰҒА Хабаршысында жарияланды. Зерттеу нәтижелері 6 халықаралық және республикалық конференцияларда баяндалды.

  Зерттеу нәтижелері Философия, саясаттану және дінтану институтының ғылыми бағдарламасын әзірлеуде қолданылады (орындау туралы куәлік № 01-11 / 148ш 17.06.2013 ж.)

   

  Печать E-mail

  универсиада замена