Стратегиялық жоспарлау, мониторинг және сапа менеджменті бөлімшесі

Стратегиялық жоспарлау және мониторинг бөлімшесінің негізгі функционалдық міндеттері:

 1. Университеттің стратегиялық даму жоспарларын әзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастыру және үйлестіру;
 2. Университеттің даму Стратегиясын жүзеге асыру бойынша шешімдерді қабылдау және іс-әрекеттерді орындау есептерін, ұсынымдарын, әдістемелерін құру;
 3. Теңгерімделген көрсеткіштер жүйесін және қызмет тиімділігінің коэффициенттерін әзірлеу, енгізу және жақсарту, деректерді жинау және көрсетілген көрсеткіштердің орындалуын талдау;
 4. Университеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған адам ресурстары мен қызметтің бәсекеге қабілеттілігін қолдау үшін факультеттерге жоғары оқу орынішілік ранжирлеуді ұйымдастыру және өткізу;
 5. Аккредиттеу, рейтингтерге қатысу және Қызметті рейтингтік бағалау мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге жәрдем көрсету;
 6. Білім беру сапасын бағалауды жүргізу, студенттер мен ПОҚ арасындағы қызметті ұйымдастыру бойынша жұмысты үйлестіру, университет басшылығына есеп дайындау;
 7. Менеджмент жүйесін қолдау және жұмыс жағдайында білім сапасын бағалау бойынша ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету;
 8. Ішкі тексерулерді жүйелі жүргізу және анықталған бұзушылықтар туралы университет басшылығын ақпараттандыру арқылы білім беру сапасы менеджменті жүйесін талдау;
 9. Білім беру сапасы менеджменті жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау; өз құзыреті шеңберінде ішкі нормативтік құжаттарды әзірлейді;
 10. Тәуекелдерді басқару бойынша жұмысты ұйымдастыру және университеттің мүмкіндіктерін, түрін және дәрежесін, тәуекелдерін бағалауды талдау;
 11. Қажет болған жағдайда және құзыреті шегінде ағартушылық, Конкурстық және ақпараттық-оқу мақсатындағы іс-шараларды, тұрақты жұмыс істейтін семинарларды, клубтық отырыстарды қоса алғанда ұйымдастыру және өткізу;
 12. Университеттің ішкі стандарттарына сәйкестігіне ішкі нормативтік құжаттарға сараптама жүргізу;

13. Ақпаратты жинауды, жүйелендіруді жүзеге асыру, бөлімше қызметінің бейініне сәйкес өзге де ақпараттық материалдарды (олардың жариялануын қоса алғанда) поготовкалау.

Печать E-mail

универсиада замена