Еуропалық комиссия жобалары

Эразмус

Жоба мақсаты: SILKROUTE -SILKRoad Universities Towards Europe– орнатылған қауымдастық арасындағы серіктестікті нығайту үшін жаңа нысанды Еуропа және Орталық Азия арасында конжақты диалог құрған. Жоба Орталық Азия мен Еуропа арасындағы серіктестікті нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

Серіктестікке 6 еуропалық, 14 Орталық Азия жоғары оқу орындары және 19 ассоцияциялық серіктестер қатысады.

 • Падуандық университет, Италия
 • Sveučilište u Zagrebu, Croatia
 • Кантабрия университеті, Испания
 • Ясский университеті, Румыния
 • Әл-Фараби атындығы қазақ ұлттық университет (Қазақстан)
 • Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университет (Қазақстан)
 • M. Әуэзов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті (Қазақстан)
 • Халықаралық Университет (Қырғыстан)
 • Таластық мемлекеттік Университет (Қырғызстан)
 • М.Рыскулбеков атындағы Қырғыздық экономикалық университет (Қырғызстан)
 • М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік филиалы (Тәджікстан)
 • Худжандық мемлекеттік университет (Тәджікстан)
 • Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино (Таджикистан)
 • Самаркандский государственный университет
 • имени Алишера Навои (Узбекистан)
 • Университет Мировой Экономики и Дипломатии (Узбекистан)
 • Самаркандский Государственный Институт Иностранных Языков (Узбекистан)
 • Бухарский Государственный Университет (Узбекистан)

Толығырақ...


Темпус. Оқу бағдарламасының сапа кепілдігі туралы құжаттама.

Жоба мақсаты: Серіктес елдерегі оқу бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшінжоғары оқу орындарының сапасын ішкі тексеріске арналған еуропалық үлгілер менұсыныстарға сәйкес он-лайн құжаттаманы тағайындау және еңгізу.

 • Университет г.Генуя (Италия)
 • Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына (Кыргызстан)
 • Университет Олдара Юлду (Азербайджан)
 • Конференция ректоров итальянских университетов (Италия)
 • Бакинский государственный университет (Азербайджан)
 • Университет Хазар (Азербайджан)
 • Азербайджанский медицинский университет (Азербайджан)
 • Министерство образования Азербайджана (Азербайджан)
 • Кавказский университет (Азербайджан)
 • Бишкекская академия финансов и экономики (Кыргызстан)
 • Ассоциация учреждений образования EdNet (Кыргызстан
 • Министерство образования и науки КР (Кыргызстан)
 • Нарынский государственный университет (Кыргызстан)
 • Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева (Казахстан)
 • Независимое казахстанское агентство по гарантии качества в образовании (Казахстан)
 • Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблай хана (Казахстан)
 • Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева (Казахстан)
 • Министерство образования и науки РК (Казахстан)
 • Национальный центр оценки качества образования (Казахстан)
 • Министерство образования и науки Таджикистана (Таджикистан)
 • Таджикский университет предпринимательства (Таджикистан)
 • Таджикский национальный университет (Таджикистан)
 • Технологический университет Таджикистана (Таджикистан)
 • Университет Дюйсберга-Эссен (Германия)
 • Университет Аликанте (Испания)
 • Словацкий Университет Технологии в Братиславе (Словакия)
 • Итальянский межвузовский консорциум автоматизированного сбора данных (Италия)
 • Казахская головная архитектурно-строительная академия (Казахстан)

Толығырақ...


Темпус. Студенттердің өзін-өзі басқаруы және қазақстандағы декмокрытиялық қатысу

Жоба мақсаты: Өзін-өзі басқару құрылымдарын үйымдастыру мүмкіндігі арқылы студенттердің жоғары білім секторында қоғамдық белсенділігін арттыру.

 • Технический университет Дрездена (Германия)
 • Университет международного бизнеса (Казахстан)
 • Университет природных ресурсов и прикладных естественных наук (Австрия)
 • Литовский университет сельского хозяйства (Литва)
 • Институт Менеджмента Информационных Систем (Латвия)
 • Евразийский национальный университет им. Гумилева
 • Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблай хана (Казахстан)
 • Восточно-Казахстанский государственный технический университет
 • Западно-Kазахстанский агротехнический университет им. Жангир хана
 • Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
 • Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова
 • Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата
 • Таразский инновационно-гуманитарный университет
 • Южно-Казахстанский государственный университет им. M.Ауэзова
 • Казахская финансово-экономическая академия
 • Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина
 • Альянс студентов г. Алматы
 • Конгресс молодежи Казахстана
 • Студенческий Сенат КазНУ им. Аль-Фараби
 • Министерство образования и науки РК

Печать E-mail

универсиада замена