Синхронды аудармашыларды оқыту курсына медиа сауаттылықты интеграциялау

  Негізгі ақпарат

  Жоба атауы

  Синхронды аудармашыларды оқыту курсына медиа сауаттылықты интеграциялау

  Жоба түрі

  Бастамалық жоба

  Іске асырудың басталу күні

  01.01.2021

  Іске асырудың аяқталу күні

  31.12.2023

  Жоба жетекшісі

  Алдабергенова А.А. PhD, қауымдастырылған профессор

  Орындалған жұмыстың сипаттамасы

  Зерттеудің мақсаты

  Зерттеудің мақсаты – синхронды аударманы оқитын студенттерге аударма саласындағы кәсіби дағдыларды ғана емес, сонымен қатар медиа сауаттылық қабілеттерімен қамтамасыз ету. Бұл әртүрлі медиа форматтарымен жұмыс істей алатын, сондай-ақ ақпаратты цифрлық ортада бейімдеп, тасымалдай алатын аудармашыларды дайындауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде студенттер аударма және коммуникация саласындағы заманауи қиындықтар мен талаптарды сәтті жеңе алады.

  Зерттеу нысандары

  Зерттеудің нысандары – синхронды аудармашыларды даярлау курсына медиа сауаттылықты енгізу процесі. Бұған білім беру үдерісіне медиа-сауаттылықты кіріктіру үшін қолданылатын әдістер мен стратегияларды талдау және синхронды аударма саласында студенттерді кәсіби жұмысқа дайындаудағы бұл тәсілдің тиімділігін бағалау кіреді.

  Қолдану аймақтары

  Жоба синхронды аударма бойынша білім беру бағдарламаларын ұсынатын жоғарғы оқу орындарында жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл студенттерге аударма саласындағы кәсіби дағдыларды ғана емес, сонымен қатар цифрлық ортаға бейімделу және медиа материалдармен жұмыс істеу құзыреттілігін алуға мүмкіндік береді.

  Медиа сауаттылықты синхронды аударма курстарына интеграциялау студенттерге медиа саласындағы жұмысқа жақсы дайындалуға көмектеседі, соның ішінде онлайн хабарлар, бейне контент, аудио материалдар және басқа медиа форматтарымен жұмыс істеу.

  Жоба сонымен қатар студенттерге ақпарат пен мазмұнды әртүрлі мәдени контексттер мен аудиторияларға бейімдеуге мүмкіндік беру арқылы мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Жобаның нәтижелері синхронды аударма, медиа сауаттылық және олардың өзара байланысы саласындағы одан әрі зерттеулерге, сондай-ақ оқытудың жаңа әдістерін әзірлеуге, студенттердің құзыреттіліктерін бағалауға пайдаланылуы мүмкін.

  Зерттеу нәтижелері

  Ауызша аударма бойынша академиялық пәндерге медиасауаттылық модульдері енгізілді;

  Ауызша аудармашыларға арналған кейстер мен тапсырмалар әзірленді;

  Ғылыми мақалалар жазылды және жарияланды.

  Келесі мақалалар басылымға шықты:

  Алдабергенова А.А., Сызаев Б.М. Синхронды аударма стратегияларының қолданылуы  мен аударма шешімдері. «Жаһандық өзгерістер жағдайындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері» атты X Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, «Полилингва» баспасы, 2023. – 442 б. – 372-376 бб.

  Алдабергенова А.А., Нұрдыбек Ә. Жалпы пікірталасты синхронды аудару барысындағы аударма қиындықтары. «Жаһандық өзгерістер жағдайындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері» атты X Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, «Полилингва» баспасы, 2023. – 442 б. – 354-358 бб.

   

  Печать E-mail

  универсиада замена